проф. Милена Алексић

Милена Алексић је по вокацији професор разредне наставе. Након завршене ОШ "Алекса Шантић", матурирала је на друштвено-језичком смеру Шесте београдске гимназије. Студент је генерације Учитељског факултета у Београду, где је завршила и мастер студије. Тренутно је докторанд на одсеку за методику наставе природе и друштва и ликовне културе на Факултету за образовање учитеља и васпитача у Београду.