Школска зграда

Услови за рад

Основна школа „Милоје Васић“  у Калуђерици почела је са радом 1. септембра 2010. године у новоизграђеном објекту у улици Драгољуба Стојановића 11д.
Васпитно-образовни рад, школа организује у савремено грађеној школској згради са 15 учионица, 13 кабинета, фискултурном салом, великом кухињом и трпезаријом, библиотеком, просторијама за административно-техничко особље и стручних служби. Има корисну површину од 5853,27м2. Школска зграда је рађена у току 2010. године. Ова школска зградa пружа све услове за квалитетно и креативно извођење наставе и васпитни рад са ученицима. Школско двориште се састоји од једног службеног прилаза и прилаза за ученике,   има зелене површине, али има и доста бетонираних површина (игралиште за рукомет, мали фудбал, одбојку и кошарку, паркинг за аутомобиле, стазе и тротоари). Уређење школског дворишта је у току.