Статут Школе, правилници, програми рада, планови рада…

Планови рада школе

 Годишњи план рада школе за 2017/18. годину

 Годишњи план рада школе за 2016/17. годину


 

Статут и правилници

 

Статут Основне школе Милоје Васић

 

Пословник о  раду Школског одбора  (дел. број 282, од 29.03. 2018. године)

 

 Пословник о раду Наставничког већа (дел. број 286, од 29.03. 2018. године )

 

Пословник о раду Савета родитеља  Основ­не школе „Милоје Васић“ (дел. број 284, од 29.03. 2018. године )

 

Пословник о раду Ученичког парламента у ОШ „Милоје Васић“ (29.03.2018.године)

 

Правила понашања у Школи (дел. број 280, од 29.03.2018. године)

 

Правилник о правима, обавезама и одговорности запослених у ОШ„Милоје Васић“ (дел. број 276/1, од 29.03.2018.)

 

Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика у Основној школи „Милоје Васић“ (дел. број 275, од 29.03.2018.)

 

Правилник о испитима у Основној школи „Милоје Васић“ (29.03.2018.)

 


 

Правилник о путним трошковима

 Правилник о јавним набавкама у Основној школи „Милоје Васић“  (9.10.2015.; пдф документ)