Правилник о употреби личних мобилних телефона и електронских уређаја ученика у ОШ „Милоје Васић“

Школски одбор Основне школе „Милоје Васић“, на седници одржаној 27.02.2024. године, на основу члана 119. став 1. тачка 1, а у вези с чланом 83. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021 и 92/2023) и Смерница за употребу мобилног телефона, електронског уређаја и других средстава, донео је:

Правилник о употреби личних мобилних телефона и електронских уређаја ученика у ОШ „Милоје Васић“, који можете преузети можете преузети ОВДЕ