Посета Музеју науке и технике у Београду

У Музеју науке и технике поставка је подељена у неколико целина: 120 година од почетка електрификације Србије, мерни инструменти кроз време, рачунари-како су се развијали, технички уређаји и машине и део посвећен Николи Тесли.

Целина која представља  електрификацију Србије обухвата фотографије првих хидроцентрала, делове опреме за производњу и пренос струје ( конзоле, осигураче, генераторе, електромоторе, сијалаце…), макете хидроелектрана и ученици могу да уоче напредак технологије производње и преноса струје.

Другу целину чине мерни инструменти који су се користили који су коришћени  пре више од једног века ( галванометри, барометри, ваге, нонијуси, микроскопи…).

Посебан део предстаља модел хидроинтегратора-рачунара на воду који је 1899.године конструисао Михајло Петровић Алас, наш истакнути математичар.Ова справа је претеча данашњих штампача, јер је излазне податке записивала на папиру обмотаном око ваљка.

Део Музеја је посвећен Николи Тесли и ту се налазе фотографије његових оригиналних патената, али и макете његових лабораторија.

Највећи део Музеја посвећен је развоју технике и технологије (рачунари од шездесетих година прошлог века до данас, писаће машине, зубарске опреме…).

                                                                                                                                                                                          Ана Најданов