МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И КОМПАНИЈА „ZEPTER“  расписали су крајем  новембра  2015. године К О Н К У Р С за најбољи образовни филм чија је тема    „Моћ воде“.

Ученици наше школе одговорили су снимајући филмове у категорији нижих разреда, од првог до трећег разреда ( 1-4) , и у  средњој категорији, од четвртог до шестог разреда ( 5-4).

Оба филма су аматерска. Ученици су користили мобилни телефон као средство. Коришћена су сазнања из неколико научних дисциплина, односно неколико наставних предмета.  Вода, као појам, сагледана је са више аспеката.  Филмови  су  снимљени  у школи, школским објектима , школском дворишту, садрже и делове посете објеката и институција  у наставне сврхе. Приказују  једну наставну јединицу или више интегрисаних наставних јединица из наставних и ваннаставних активности које обрађују тему конкурса.

Циљ оваквих радова свакако јесте развијање колективног духа, тимског рада и прилаз једној теми и њено сагледавање из више углова.

Захваљујем се ученицима на труду који су уложили.