CITALICI 2016У овој школској години у нашој школи реализује се међушколски и међународни пројекат промовисања књиге и читања  Читалићи који је замишљен тако да повезује више школа. Пројекат „Читалићи“ је образовно-васпитни пројекат у школи, а и школска смотра читалаштва. Посебан акценат је стављен на народну српску књижевност.

Пројекат се реализује током школске 2015/2016.  а најуспешнији продукти рада учествују на школској Смотри и даље на Републичкој Смотри читалаштва ,,Читалићи 2016”. Овогодишња школа домаћин Смотре је Основна школа „Иван Вушовић“ из Ражња. Пројекта су подржали и Дрштво школских библиотекра Србије и Минисатрство просвете, науке и технолошког развоја.

Циљеви пројкета су промоција културе читања и подстицање ученика на читање, развијање вештине критичког читања и креативног писања, промоција библиотеке као важног места за учење и развијање креативности ученика, међупредметна сарадња… 

 

Школски тим чине: 

  • Јасна Васиљевић
  • Данијела Трифић
  • Бојан Мартиновић
  • Јулка Симовић
  • Јасмина Даничић
  • Виолета Митровић
  • Неда Павловић – координатор
    заинтересовани професори, психолог.