Брсти бршљан брдска коза,
јарац јаре јарком воза.


Брсти бршљан брдска коза,
јарац јаре јаком /тек/ воза. /Виљуша/.


Була буре ваља,
Туре буре гура,
брзе була буре ваља,
но сто Туре буре каља.


Брлицица грци, Петар коња трци.


Грк са грма мрко гледи.
Мрк је Грк, и брк му је мрк.

 


Јеси ли ти то ту?
Јеси ли то ту ти?
Јеси ли то ту?
Јеси ли ли ту ти то?
Јеси ли ту то ти?


Јаворов јарам,
јаворова ралица,
старо рало Лазарево
сву је њиву заорало.


Јадан сам ти кукавац,
уједе ме скакавац,
на зло место за палац.


Ја канура и канура
и оста једна канура
недоканурана.


Ја прођох поред злотокрпове кукце,
где злотокрп котле крпи,
а злотлокрповица ручак кува;
а око њих триста и троје злокотлокрпчади.


Каменчићеш ћеш ме,
каменчићем ћу те!


Кнеже, витеже, кад те видеш,
развеселише ли ти се?


Ко покопа попу боб
у петак пред Петровдан?
Ко покопа попу боб?
Поп покопа попу боб.


Под казаном се мала пита пече.


Пекар пече пите у пећи.


Ко покупи попу пепео?
Поп покупи попу пепео.


Купих прасе у Прокупљу,
пронесох га кроз Прокупље,
продадох га у Прокупљу.


Крива врба, остраг грбава.


Лежи куја жута украј жута пута.


Лежи кучка жута поред пута жута,
пас се кући упутио, а реп му се укрутио!


Миш уз пушку, миш низ пушку.
Миш на пушку, миш под пушку.


На кантару катран, кантар мери катран.


Не гризи ми, црни јарче,
црном трну врх.


Нос пере, сос једе!


Одосмо у котлокрпа,
кад котлокрп крпи
са својих девет котлокрповица,
а стара котлокрповица
у котлокрповим колима воду носи!


Прокисоше ли ти опанци, сине?


Петар плете Петру плот
покрај пута по пет прута!


Прође поп кроз прокоп
и пронесе трнокоп.


Петар пече пице у пећи!


Петар пита Павла:
“Павле, пошто пар патика?”


Писмо, и добро бисмо,
и коња погодисмо,
и коњ оста под погодбом.


Петар плете Петру плот
са три прута по трипут.
Брзо плети, Петре, плот,
са три прута по трипут!


Пролетеше три птице
преко врбице
и пронесе у кљуну
три зрна пшенице.


Прокицошио ли си се већ, сине?


Разрасте ли се орашчић у врчић.


Села патка на чамац,
па отишла у Чачак.


Свака сврака скака на два крака.


Трипут кумово гувно обиђох,
трипут оглодах овнову главу.


Четири чавчића
на чунчићу
чучећи цијучу.


Чоканчићем ћу те,
Чоканчићеш ме!


Уплетоше ли кајишчиће у опанчиће?


Црна крвца из срца врца.


Црно јаре црн трн брсти.


Црн јарац,
црн трн;
црн јарац
брсти трн.


Црна срна, црн трн;
не дирај ми, црна срна,
црна трна мог.


Цврчи, цврчи цврчак,
трчи, трчи трчак;
трчи, трчи трк!
трчак трком трчи,
црни цврчак цврци!


Црн јарац, црн трн
црни брсти трн.


Црни јарац црном трну
црни врх гризе;
не гризи ме, црни јарче,
црном трну црни врх.


Црни кнеже витезе,
покиснулише ти се ниски опанци
и високе ципеле, трчећи по киши
одавде до шуме.


Црн трн, цвати трн.


У тестији воде нема ич кап,
кап ич, кап ич…


На врх брда врба мрда:
испод брда врба мрда.


Да одавнашњи ли смо ти ми људи?


Клупченцетом ћу те,
клупченцетом ћеш ме!


Бео коњ стоји под погодбом
и под погодбачем!


Ко покопа попу компијаре?
Поп покопа попу компијаре!