Почетак рада у шк. 2011/12. години

У Основној школи „Милоје Васић“ почела школска 2011/12. године.  Ово је друга година рада Школе и очекује се да резултати рада буду још бољи него претходне године.
Ове године настава у старијим разредима изводиће се у специјализованим учионицама, а за млађе разреде очекује се организовање продуженог боравка.