Енци менци на каменци
троја врата закључта
ер мер музикер
канта куца крец
иди у бабину пећ.


Виљушка, кашика, нож,
Иде брзи воз.
У возу три ствари:
Виљушка, кашика, нож.


Иде патка преко Саве
носи писмо на врх главе,
у том писму пише:
не волим те више.
Патка патку појела
па се није најела,
у том стиже црни јеж
па повика: беж’, беж’, беж’.


Ен, ден, ди-ну
са-ва ра-ка ти-ну
са-ва ра-ка ти-ка та-ка
елем белем буф
триф траф труф.


Енци менци на каменци
троја врата закључта
ер мер музикер
канта куца крец
иди у бабину пећ.


Иде трамвај улицом
деда пуши лулицом
прва куца први број
ту станује деда мој.


Екете, бекете банда свира,
мене доктор визитира,
па ме пита шта ми фали.
Теби фали даска у глави!


Еци пеци пец
Ти си мали зец
А ја мала веверица
Еци пеци пец.


Коларићу панићу,
плетемо се самићу,
сами себе заплићемо,
сами себе расплићемо


Док смо били деца мала
игра нас је сама звала
још се сећам песме оне
много слађе од бомбоне


Таши, таши, танана
и свилена марама
у марами шећера
да ми друштво вечера
таши, таши, таши, таши, танана


Прође време, прође школа
певам песме, играм кола
ал’ и даље добро знамо
ову песму да певамо


Друштво се и данас нађе
јер скупа се пева слађе
песма стара, песма нова
ал’ на крају увек ова


Еци пеци пец ,
ја сам мали зец,
ти си мала препелица ;
еци пеци пец .

Еци пеци пец ,
иде мали зец ,
а за њиме зечица
и њихова дечица
еци пеци пец.


иде маца око тебе
пази да те не огребе
чувај мио реп
да не будеш слеп
ако бедеш слеп
отпапће ти реп


1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
изашао бели месец
и његова сестра Даница
небеска краљица!


Ринге, ринге, Раја,
дош’о чика Паја,
па појео јаја,
једно јаје мућ,
а ми деца чуч!


Ен ден доре, дубоко је море
а још дубља митровица
где се киси киселица
киселица киси
ти за мене ниси.


Ен ден дини саварака тини

саварака тика така
бија баја бум.