II разред – резултати контролних вежби

Контролна вежба број 4 из српског језика
23. јануар 2012. године

Успех II-1 II-2 II-3 II-4 II разред
 број  %   број %  број  %  број  %  број  %
Одличан (5) 5 23,81 4 18,18
Врло добар (4)  5 23,81  2  9,09
Добар (3)  4 19,05  9 40,91
Довољан (5)) 5 23,81  2  9,09
Недовољан (5)  2  9,52  5 22,73
Средња оцена 3,29 2,91

 

 

Контролна вежба број 4 из математике
31. јануар 2012. године
(прегледајте задатке пдф датотека)

Успех II-1 II-2 II-3 II-4 II разред
 број  %   број %  број  %  број  %  број  %
Одличан (5) 6 30,00 7 33,33
Врло добар (4) 6 30,00 10 47,62
Добар (3) 7 35,00 3 14,29
Довољан (5)) 1 5,00 1 4.76
Недовољан (5)
Средња оцена 3,85 4,10