УНИЦЕФ посвећује пажњу обележавања Дечје недеље у нашој школи.

Belgrade, 6-12 October 2014 – This year’s theme of Children’s Week is focused on the family. It is the loving and caring family environment in which all children can thrive and reach their full potential. . .

Прочитајте на сајтовима УНИЦЕФ-а: