Главни организатори пројекта „Читалићи“  су  почетком ванредног стања осмислили  категорију ФБ ИЗАЗОВ.  Циљ осмишљавања једне овакве категорије била је анимација ученика и подстицање њиховог стваралаштва у ванредним околностима. Ауторски тим Читалића је позвао све ученике основних школа да учествују у изазовима. Нови задаци – изазови –  су се постављали једном недељно. Деца су цртежима користећи различите технике и радовима у различитим програмима, правили одређене плакате. На првом ФБ ИЗАЗОВУ – Плакат за путовање из омиљене књиге  ЧИТАЛАЧКИ ПАСОШ улазницу у Земљу Читалића 2020 добили су ученици 4/2:  Катарина Алексић, Огњен Младенов и Софија Јовановић. Време отварања пасошке контроле накнадно ће бити објављено.

Резултати 1. Фб изазова Читалића