Школа по мери детета

 

Архиве

О завршним испитима

Завршним и матурским испитима проверава се шта су и колико ученици научили током школовања, да ли су стекли неопходна знања и вештине и да ли су спремни за следећи ниво образовања или запошљавање у струци за коју су се школовали. С друге стране, ови испити су и део екстерног вредновања квалитета саме школе, а и система образовања у целини – процена постигнућа и остварених циљева у раду са ученицима, односно ефеката целокупног наставног рада.


Прве завршне испите ће, према Закону о основама образовања и васпитања, полагати основци који школовање завршавају 2011. године у свим школама у Србији. Након тога, на основу вредновања резултата, утврдиће се препоруке за организовaње завршних испита у основношколском образовању за 2012. и наредне године.

Завршни испит ће се постепено мењати по обиму и структури до 2014. године када ће бити реализован у пуном обиму. Промене се односе на повећање броја предмета који се полажу и на број непознатих задатака у тестовима: од полагања само два теста из српског-матерњег језика и математике до финалног завршног испита 2013/2014. године, који ће подразумевати: све непознате задатке и три теста - српски језик, математика и заједнички тест из предмета: историја, географија, биологија, физика и хемија.

Постепеним прелазом избегавају се изненађења у вези са садржајем и начином испитивања чиме се смањује непознатост и трауматичност испита. Резултати прелазних решења биће детаљно анализирани у циљу њихове евалуације и уношења побољшања

Врсте завршних испита

Законом о основама система образовања и васпитања утврђено је неколико врста завршних испита који прате, односно полажу се на крају неког од циклуса/нивоа у систему образовања, а у зависности од типа школе: Завршни испит у основном образовању, Општа матура након завршене гимназије, Стручна и уметничка матура након завршеног четвртог разреда средњег стручног, односно уметничког образовања, Завршни испит средњег стручног образовања, специјалистички и мајсторски испит који ученик полаже након завршеног средњег стручног образовања у трогодишњем трајању, као и испите након завршеног двогодишњег образовања за рад или двогодишњег образовања у средњим стручним школама).

Завршни испит у основном васпитању и образовању је први завршни испит са којим се ученик сусреће током свог школовања. Он се полаже на крају осмог разреда и има функцију сведочанства о усвајању темељних знања, умења и компетенција током основног образовања. Завршни испит на крају основне школе полажу сви ученици.

 

Завршни испит у основној школи

• Испит ће се полагати употребом теста из предмета:

  • српски језик, односно матерњи језик,
  • математика и
  • употребом комбинованог (једног) теста из наставних предмета и то: историја, географија, билогија, физика и хемија.

• Тестови завршног испита биће састављени само од непознатих задатака.
• Листа стандарда односно знања и кометенција који ће се испитивати потпуно непознатим задацима  објављенa је и може се преузети овде.

Print Friendly, PDF & Email