Пред сам крај школске године, у четвртак 13. јуна, ученици првог разреда посетили су Музеј хлеба и резерват природе Засавицу.

У пећинцима, у Музеју хлеба, помоћу изложених предмета испричана је прича о хлебу и начину на који се он добијао у Србији некада, о његовом значају и симболици, али и о људима, обичајима и начину живота у прошлости. Специфичност поставке огледа се и у самом начину презентације предмета. Предмете је могуће директно додирнути, а одређен број предмета постављен је тако да се њихово функционисање може демонстрирати. Кроз демонстрације, предметима се, бар на тренутак, враћа њихова некадашња функција а посетиоцима се, уз заглушујући звук ручне вршалице, круњача и жрвња који меље, нуди аутентичан доживљај.

Етнографску збирку чине: збирка оруђа за обраду земље, збирка транспортних средстава, збирка предмета за прераду пшенице и кукуруза, збирка предмета за мешење и печење хлеба, збирка предмета за припремање хране и збирка обредних хлебова.

Основна концепција музејске поставке има за циљ да покаже пут зрна пшенице од “земље, преко хлеба, до неба”, што је управо и завршни час наше пројекта „Од зрна пшенице до погаче“.

Музеј води сликар Слободан Јеремић Јеремија.

Од Пећинаца до Засавице ученици су опажали житна поља Срема и Мачве.

Посета Специјалном резервату природе започели смо вожњом бродићем.

Укупна површина резервата је 1825 ха од чега је 675 ха у првој категорији заштите. Кичму резервата чине водена површина каналâ Јовац и Прекопац, каналисан и природни ток потока Батар, као и сама речица Засавица, која преко канала Богаз има директну везу са реком Савом. Засавица се подземним путем напаја и водом из реке Дрине и гравитационо са планине Цер. Припада Црноморском сливу и једно је од од последњих изворно очуваних мочварних подручја, идући од севера ка југу Србије.

Мирна и питома, као река равнице, омогућила је опстанак бројном и разноврсном биљном и животињском свету. Да би тај свет био очуван сама Засавица и њено приобаље стављено је под заштиту Државе 1997. године, као природно добро И категорије од изузетног значаја, на предлог Завода за заштиту природе Србије.

У Засавици смо ручали, а многи су први пут појели пљескавицу од мангулице.

Да ovaj облик наставе  протекне у најбољем реду побринули су се учитељи и туристичка агенција „Октопод“, возач Марко и наш водич, такође, Марко.

Како нам је било сведоче фотографије.

Више фотографија на Фејсбук страници.