Ученик генерације Александра Станојевић

Александра Станојевић VIII-2

Александра Станојевић, ученик генерације 2017/18. године, од самог почетка свог школовања, истицала се својим вредним и марљивим радом, примерним понашањем и жељом за стицањем знања и умећа.

Као ученица млађих разреда истицала се амбицијом и такмичарским духом, а запажене резултате остварује и у вишим разредима из српског језика, математике, биологије и немачког језика. Активно је учествовала на популарисању такмичења Читалићи – Кликераши и остварила врхунске резултате.

Запажено је и њено ангажовање и учествовање у многим школским приредбама и манифестацијама, као и учешће у   пројектима школе.

Александру, осим културног и примерног понашања, карактерише марљивост, темељитост, жеља да помогне својим вршњацима уз осмех. Одликује је емоционална енергичност и самоувереност, способност расуђивања на вишем нивоу и отвореност духа исказана кроз сарадњу са вршњацима и одраслима.

Одличан је лидер,  прави узор својим вршњацима, али свакако и одличан члан тима у коме поштује све остале чланове. Омиљена је међу својим вршњацима као праведан и добар друг.