Таблет рачунари у учионици

Да ли је таблет само за игрице?

Ученици четвртог разреда су прва генерација која користи и дигитални уџбеник

Пошто су пре неколико недеља сви ученици добили таблет рачунаре, ево прилике да их користе на часу.

Данас су ученици четвртог разреда радили онлајн тест из природе и друштва путем платформе мудл.
Деца су задовољна, кажу да више воле овакав начин провере знања него класичне провере на папиру. Најважније им је  што одмах по завршеном тесту сазнају своје оцене, уоче где су погрешили, а често имају могућност да ураде поново исти тест.
Почели су да формирају вики-речник, али и да процењују литерарне радове својих другара.
Најважније је што увиђају да таблети нису само за игрице.