Школске 2018/19. године ђаци првог  разреда уче по новом плану и програму, који предвиђа и увођење пројектне наставе као обавезног часа у недељном распореду. То није нови предмет, већ час намењен свим предметима и њиховој корелацији. 

Једном недељно, учитељи  са својим ђацима тематски повезују  садржаје различитих предмета, уз обавезну употребу информационо-комуникационих технологија. Пројектна настава је планирана у укупном годишњем фонду од 36 часова, обавезна је за све ђаке и реализује  по упутству које је саставни део програма за први разред основне школе.

Настава се планира се на нивоу године. Теме су у складу са програмом наставе и учења и узраста ученика. Обуку за преимену пројектне наставе прошли су сви учитењи првог разреда.  Пројектна настава захтевнији облик рада који подразумева добру припрему наставника. Усмерена је на достизање исхода који се првенствено односе на логичко и критичко мишљење као и припрему ученика за лако сналажење у свету технике, технологије и рачунарства, како у свакодневном животу, тако и у процесу учења. Кроз овакав начин рада ће се развијати међупредметне компетенције које су експлицитно дефинисане у новом закону и у које, између осталих, спадају тимски рад, решавање проблема, сарадња, предузетништво… Ученици првог разреда похађају часове пројектне наставе под називом „Здрава храна“.

Атмосферу са радионица које су у коорелацији са активностима Дечје недеље, погледајте у прилогу.

Више фотографија на линку

https://www.facebook.com/pg/osmilojevasic/photos/?tab=album&album_id=1904914122934033