Ради бољег разумевања поједних корака у петофазном моделу, ево прегледа из угла ученика/це, пре доношења одлуке о школи и занимању:

1. Упознајем самог себе:

Шта ме занима?

Које су моје добре стране, способности и таленти?

Ко сам ја уопште?

Моја интересовања у школи, моја интересовања у слободно време, мој систем вредности.

2. Информишем се, претражујем и обрађујем:

Какве понуде информација постоје?

Како да дођем до тих информација?

Како да правим селекцију у тој разноврсној понуди?

Које информације су значајне за мене и како да их користим за оријентацију?

3. Познајем могућности школовања и путеве каријере који доводе до остварења у жељеном занимању:

Бавим се понудама информација које су важне за мој избор школе, образовања и занимања.

Упоређујем своја интересовања, добре стране, таленте са захтевима школа у које желим да се упишем / жељених занимања, и са одраслима (родитељима, наставницима) разговарам о очекивањима које имам од одређених школа и занимања.

4. Истражујем и испробавам жељене школе (могућности школовања) и занимања:

Добро припремами накнадно обрађујем распитивања у школи и предузећу, претражујем и на интернету,документујем резултате рада који су за мене важни у виду записа у портфолију и сада знам како другачије да сагледавам могућности после реалних сусрета у предузећу.

 5. Проверавам и одлучујем:

Сад боље познајем себе.

Знам које су могућности школовања и какви су захтеви за поједина занимања, и знам и сам како да се информишем.

Све ми то даје више сигурности за доношење одлуке. Искористићу прикупљене резултате рада као помоћ у оријентацији.

Реални сусрети дају могућност да млада особа стекне нова сазнања и закључке, тестира и процени пут школовања и жељено занимање у реалности, да искористи понуду упознавања саветодавне установе која нуди помоћ за планирање школског/стручног образовања.