Позив за Летњу школу Заштитника грађана

Заштитник грађана ће, уз помоћ Бугарске развојне помоћи, оргaнизовати Летњу школу Заштитника грађана о правима детета „Сазнај своја права“која ће бити одржана од 12. до 17. септембра 2022. године.  Током трајања Школе учесници ће имати прилику да од предавача и чланова Панела младих саветника сазнати више о својим правима и начинима њихове заштите.

Упућује се свим ученицима узраста од 14 до 17 година Јавни позив. 

Пријаву са назнаком за Летњу школу Заштитника грађана ученици могу доставити  до 30. јуна 2022. године у штампаном или електронском облику на адресе Заштитника грађана, Делиградска бр. 16, 11000 Београд или  zastitnik@zastitnik.rs.

Пријава треба да садржи име и презиме, датум рођења, адресу и место пребивалишта, разред и школу коју ученик похађа, као и број контакт телефона и имејл. Уколико ученик жели, може написати и разлог због којег жели да се пријави. 

Од укупног броја пристиглих пријава, Заштитник ће одабрати групу од 20 полазника, руководећи се следећим критеријумима: сразмерна регионална заступљеност, једнак број дечака и девојчица и заступљеност деце из осетљивих група.