Екостар Пак је привредно друштво које послује у складу са начелом одрживог развоја, а са основним циљем смањења количине амбалажног отпада у животној средини, очувања природних ресурса и успостављање оптималног система управљања амбалажом и амбалажним отпадом.

Од стране Министарства заштите животне средине Републике Србије, Екостар Пак је овлашћен да као Оператер система управљања амбалажним отпадом, у име привредних субјеката, организује прикупљање и рециклажу амбалажног отпада. Као непрофитна организација, у обавези је да прикупљена средства улаже у развој система управљања амбалажним отпадом на целој територији Републике Србије.

Екостар Пак позвало је све активисте, компаније, екологе и љубитеље природе да се укључе у акцију прикупљања отпада поводом обележавања Међународног дана чишћења WorldCleanUpDay 2018, 15. септембра. ОШ‚‚Милоје Васић“ из Калуђерице  укључила се у ову дивну акцију. Ученици одељења 4/3 и 4/4 , који ове школске године похађају изборни предмет Чувари природе и Еколошку секцију очистили су прилаз школи и школско двориште. На поклон од компаније Екостар пак добили су потребну опрему, рукавице и мајице. Велико хвала читавом тиму који предано ради на еколошким начелима.