ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА ТОКОМ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ

Будући да онлајн настава у овим ванредним околностима подразумева коришћење платформи за учење, молимо вас да обратите пажњу на садржаје које ученици постављају током процеса учења. Непримерено понашање ученика током одвијања наставе на даљину утицаће на оцену из владања на крају школске године. Сви ученици су у обавези да поштују правила понашања и комуникације у е-учионицама и другим платформама. Одељењске старешине ће сваку појаву непримереног понашања бележити и пријављивати стручној служби школе.


Педагошко – психолошка служба
 школе