ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

Због сузбијања заразне болести Covid-19 Влада Републике Србије је донела Уредбу о измени организације рада школа и школског календара до краја првог полугодишта школске 2020/21. године.

Према Уредби, прво полугодиште завршава се 18. децембра 2020. године, а друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године.

У периоду од 30. новембра до 18. децембра 2020. године (три радне недеље до завршетка првог полугодишта) образовно-васпитни рад биће организован на следећи начин:

Ученици од првог до четвртог разреда настављају да похађају школу на начин и у групама како су је похађали од септембра ове школске године. Продужени боравак за ученике ће се одвијати на исти начин. За ученике нижих разреда прво полугодиште се такође завршава 18. децембра 2020. године, а друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године.

Ученици од петог до осмог разреда од 30. новембра похађају наставу на даљину. То значи да ученици треба да прате наставу преко Google платформе за учење, по до сада утврђеном распореду. Google платформа омогућује ученицима да од понедељка до петка, пратећи распоред часова, буду у комункацији са предметним наставницима. Часови ће се реализовати постављањем материјала у Google учионице и путем Google meet-a. Ученици су у обавези да свакодневно приступе онлајн настави.

Дописом Министарства просвете је наложено да часови трају по 45 минута .

Од понедељка, 7. децембра настава ће се одвијати по утврђеном распореду са новом сатницом.

Рапоред звоњења за ученике од 5-8.разреда:

Час

Време

1.

13:00 – 13:45

2.

13:50 – 14:35

Велики одмор

14:35 – 14:50

3.

14:50 – 15: 35

4.

15:40 – 16: 25

5.

16:30 – 17:15

6.

17:20 – 18:05

7.

18:10 – 18:55

 

Улога родитеља и ученика је да у организацији образовно – васпитног рада путем наставе на даљину активно и одговорно учествују. Директор и стручни сарадници пратиће наставу, а одељењске старешине ће ученике и родитеље обавештавати о организацији наставе и другим обавезама.

Допунска, додатна и припремна настава се организује на даљину, по утврђеном распореду. За ученике којима нису доступни електронски видови комуникације и за оне који напредују по индивидуалном образовном плану, наставници ће припремити посебне материјале за рад код куће, у договору са одељењским старешинама.

Оцењивање ученика се спроводи на даљину. Инсистрираће се на битним садржајима и активностима. Приликом извођења закључне оцене у обзир се узимају све оцене током полугодишта (током редовне и наставе на даљину), као и показане активности у раду и вежбању и редовност у изради домаћих задатака. Предлог закључне оцене биће саопштен јавно и уз образложење, у складу са Правилником о измени Правилника о оцењивању од 22.4.2020.год. Уколико ученик жели да поправи предложену закључну оцену, а за то има основа, може се пријавити предметном наставнику и за њега ће бити организована усмена провера знања у школи уз поштовање свих епидемиолошких мера.

У евиденцији присуства ученика евидентираће се они ученици који нису учествовали у раду на часу путем наставе на даљину.

Додатне информације достављаћемо вам благовремено преко одељењских старешина и школског сајта.

 

преузми документ