Дан шума, 21. март, обележили смо у оквиру пројекта „Навала на Авалу“, учешћем на шумарском вишебоју који се одржао у оквиру свечаности у комплексу Шумске управе ЈП „Србијашуме“ на Авали. Шумарски вишебој представља специфични полигон, у коме је циљ да се за што краће време савладају различите препреке везане за шуму, природу и старе занате. Постављене препреке подразумевају да учесници прескоче трупчиће, пређу преко греде и са пања на пањ, закуцају ексере чекићем у пањ пређу преко брега, затим ручно окруне кукуруз, исеку облицу, набаце карике на марике, и тркају се у џаковима. Кроз упознавање са народном традицијом ђаци су уживали природи и дружењу.

Учениице 3/3 – Мија, Марија, Јана и Сара отвориле су такмичење и задобиле симпатије свих присутних својом срчаношћу и упорношћу којом су успешно савладале све захтеве шумарског вишебоја.

Овим програмом скренута је пажња на значај шума у очувању здраве животне средине.Шуме су један од најсложенијих екосистема на Земљи. Оне представљају стабилизатор климе, главни регулатор односа кисеоника и угљен-диоксида у ваздуху, и учествују у пречишћавању загађеног ваздуха, те су као такве стекле епитет ”плућа планете”. Утицај шума на водне ресурсе је велики – оне имају значајну улогу у спречавању поплава., доприносе да се значајне количине воде задрже у шумској простирци и шумском земљишту, а одатле постепено одлазе у водене токове. Шума има изузетно позитиван утицај и на земљиште – побољшавају хранљивост земљишта, односно доприносе повећању његове плодности. Заштитна функција шума огледа се и кроз спречавање ерозије, клизишта и забаривања земљишта. Шума је станиште бројним врстама биљака и животиња чији опстанак и развој у значајној мери управо зависи од очувања шуме.

Претерана експлоатација шума довела је до деградације животне средине тако да је за предуслов за њено очување одрживо управљање шумама.