WWF – светска организација за природу, организовала је програм „WWF академија за природу“ која је део образовне компоненте WWF пројекта „Заштићена подручја за природу и људе“. У првом циклусу академије који је одржан у истраживачкој станици Петница, од 18. до 22. октобра 2016. наша школа постала је амбасадор Предела изузетних одлика Авала.

avala_04Наша школа ће у току школске године заједно са управљачем Предела изузетних одлика Авала радити на промоцији природних и културних вредности овог заштићеног подручја. Наставници и ученици ће кроз различите креативне образовне активности  бити укључени у заштиту природе.

Програм академије обухвата теме везане за значај заштићених подручја, еколошки отисак, односно животни стил и утицај људи на природу, као и за учешће грађана у очувању природе.

Како бисмо што боље обавили наш задатак молимо све заинтересоване ученике да наставници Марији Бојанов, која је координатор овог школског пројекта, доставе своје литерарне и ликовне радове инспирисане Пределом изузетних одлика Авала до 31. децембра 2016.године.

 

Сазнајте више: