Министарство просвете, науке и технолошког развоја је припремило Националну платформу „Чувам те“, која представља прву националну платформу за превенцију и заштиту од насиља у школама у Србији. Национална платформа има за циљ координицију и јачање интерсекторске сарадње свих надлежних институција у борби против насиља. Поред вршњачког насиља које је у фокусу ове платформе, она представља и алат који ће помоћи у борби против насиља према свим запосленима у установама образовања и васпитања широм Србије.

           На Националној платформи „Чувам те“ налазе се и сегменти које се односе на информисање и едукацију: информације о облицима насиља, препознавању и поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања у складу са званичним процедурама надлежних ресора. На платформи ће се континуирано објављивати едукативни материјали из области превенције и заштите од насиља, које ће припремати сарадници надлежних министарстава. 

           Едукативни садржаји су намењени свим родитељима, наставницима и ученицима.

Ученици основношколског узраста ће обуке похађати самостално, али уз претходну сагласност родитеља или старатеља, у складу са Законом о заштити података о личности.

            Трећи део платформе који се односи на пријављивање насиља је у процесу израде, накнадно ћемо вас информисати о његовом објављивању и пуштању у рад.

          Национална платформа „Чувам те“ и садржаји који чине њен део (информисање и едукацију) користиће се као један од ресурса/алата приликом израде годишњих програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програма спречавања дискриминације.

           Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање прописане су мере и активности којима се у установи ствара сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње, уважавања и конструктивне комуникације. Све установе образовања и васпитања су у обавези да систематски и континуирано планирају активности превенције насиља и дискриминације у оквиру програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програма спречавања дискриминације. Позивамо све родитеље да се приступом платформи информишу о онлајн обукама које ће се одржавати, као и о актуелним темама.

            

Националној платформи „Чувам те“ можете приступити на домену: cuvamte.gov.rs.

 

Педагог

Соња Добричић

 

преузми документ