Бесплатни уџбеници за школску 2021/22. годину

Поштовани родитељи/старатељи,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја за школску 2021/2022.годину обезбеђује бесплатне уџбенике за поједине групе ученика. На бесплатне уџбенике имају право следећи ученици:

  1. Ученици из социјално/материјално угрожених породица (ПРИМАОЦИ НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ)
  2. Ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, ИОП-у
  3. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану и други ученици којима су потребни прилагођени уџбеници (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат)
  4. Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања.

 

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:

 

  1. За ученике из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи) – РЕШЕЊЕ (КОПИЈА) КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈЕ ПРАВО НА ОСТВАРИВАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ
  2. За ученике основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет) – ПОТВРДА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ УСТАНОВЕ О СВОЈСТВУ УЧЕНИКА, ОДНОСНО СТУДЕНТА. ПОТВРДА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ УСТАНОВЕ О СВОЈСТВУ УЧЕНИКA ПРИЛАЖЕ СЕ ЗА СВАКО ДЕТЕ.
  3. За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у нашој основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
  4. За ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, ИОП-у, ДОКУМЕНТАЦИЈА НИЈЕ ПОТРЕБНА (школа поседује податке о наведеним ученицима).

РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЈЕ 23.ФЕБРУАР 2021