Школа по мери детета

 

Архиве

Месечне архиве: август 2013

Од средине септембра 2013. године у Школи почиње са радом продужени боравак за ученике првог и другог разреда.

Про­ду­жени бора­вак је облик орга­ни­за­ци­о­ног рада са уче­ни­цима и пред­ста­вља могућ­ност да деца, поред редовне наставе, остају у школи још један део дана, док су им роди­тељи на послу.  У про­ду­же­ном… Наставите са читањем