Враћање позајмљених књига у школској 2019/20.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ:

Ученици који су позајмили књиге из библиотеке, у обавези су да позајмљене књиге врате до краја школске 2019/2020. године. Ученици могу враћати књиге у следећим терминима:

1.РАЗРЕД

ОДЕЉЕЊЕ

         1/1

       1/2

     1/3

      1/4

ДАТУМ

четвртак

4.06.2020.

четвртак

4.06.2020.

четвртак

4.06.2020.

четвртак

4.06.2020.

ВРЕМЕ

8:00-9:00h

9:00-10:00h

10:00-11:00 h

11:00-12:00 h

 

2.РАЗРЕД

ОДЕЉЕЊЕ

         2/1

       2/2

     2/3

      2/4

ДАТУМ

петак

5.06.2020.

петак

5.06.2020.

петак

5.06.2020.

петак

5.06.2020.

ВРЕМЕ

8:00-9:00h

9:00-10:00h

10:00-11:00 h

11:00-12:00 h

 

3.РАЗРЕД

ОДЕЉЕЊЕ

         3/1

       3/2

     3/3

      3/4

      3/5

ДАТУМ

понедељак

8.06.2020.

понедељак

8.06.2020.

понедељак

8.06.2020.

понедељак

8.06.2020.

понедељак

8.06.2020.

ВРЕМЕ

8:00-9:00h

9:00-10:00h

10:00-11:00 h

11:00-12:00

12:00-13:00 h

 

4.РАЗРЕД

ОДЕЉЕЊЕ

         4/1

       4/2

     4/3

      4/4

ДАТУМ

уторак

9.06.2020.

уторак

9.06.2020.

уторак

9.06.2020.

уторак

9.06.2020.

ВРЕМЕ

8:00-9:00h

9:00-10:00h

10:00-11:00 h

11:00-12:00 h

 

5.РАЗРЕД

ОДЕЉЕЊЕ

         5/1

       5/2

     5/3

      5/4

ДАТУМ

среда

10.06.2020.

среда

10.06.2020.

среда

10.06.2020.

среда

10.06.2020.

ВРЕМЕ

8:00-9:00h

9:00-10:00h

10:00-11:00 h

11:00-12:00 h

 

6.РАЗРЕД

ОДЕЉЕЊЕ

         6/1

       6/2

     6/3

      6/4

ДАТУМ

четвртак

11.06.2020.

четвртак

11.06.2020.

четвртак

11.06.2020.

четвртак

11.06.2020.

ВРЕМЕ

8:00-9:00h

9:00-10:00h

10:00-11:00 h

11:00-12:00 h

 

7.РАЗРЕД

ОДЕЉЕЊЕ

         7/1

       7/2

     7/3

      7/4

ДАТУМ

петак

12.06.2020.

петак

12.06.2020.

петак

12.06.2020.

петак

12.06.2020.

ВРЕМЕ

8:00-9:00h

9:00-10:00h

10:00-11:00 h

11:00-12:00 h

Библиотекар

Андријана Смоловић