Пробни тест за ученике шестог разреда
одржаће се у суботу 31. марта 2012. године у 10 часова

Целокупан завршни испит крају основног образовања и васпитања биће спроведен јуна месеца 2014. године, који ће, осим теста из српског језика и математике, садржати и комбиновани тест знања са задацима из биологије, историје, географије, физике и хемије. Да би се ученицима, наставницима и школама олакшале припреме за овакав завршни испит, Министарство просвете и науке и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремили су комбиновани тест за пробну примену у генерацији која је сада шести разред.

Сврха примене теста са задацима из четири наставна предмета је припрема и навикавање ученика за пажљиво и фокусирано читање текста задатка и анализу елемената који се дају у задатку.

Пробни тест је прилика да се ученици благовремено упознају са редоследом корака и обавезама у вези са увођењем трећег теста на завршном испиту.

На пробном тесту ученици ће имати прилику да виде за њих непознате задатке и да провере своје знање у одређеним предметима.

Резултати са комбинованог теста не претварају се у оцене ученика и не служе за оцењивање ученика.

Резултате тестирања наставници ће користити у планирању активности за даље припремање ученика за завршни испит.

Ученици ће тест решавати 120 минута у континуитету.

Ученици могу понети следећи прибор за рад на тесту:

  • графитну оловку,
  • хемијску оловку и
  • гумицу.

Од личних ствари у просторију се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током тестирања.

У просторији у којој се тестира ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју са збирног списка ученика.