На часовима природе и друштва у трећем разреду ђаци се упознају са основним облицима рељефа.  Неразумне и обимне  дефиниције ученици одељења 3/4 покушали са разумеју радом на моделима рељефа које су сами направили користећи  различите материјале и технике.