ПРОЈЕКАТ ТИМА ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО„ЕКО ЗАВЕСА“

Школски тим за предузетништво, након обуке која је одржана 22.фебруара 2019, развио је пројектну идеју „Еко завеса“.

У реализацију пројекта, која је трајала 2 месеца, укључили су се у великом броју  ученици наше школе, колеге и родитељи. Током двомесечног рада првобитна идеја је проширена и унапређена је њена естетска форма. Ученици, колеге и родитељи дали су свој допринос у сакупљању материјала за рециклажу, који је на часовима Технике и технологије, Ликовне културе, Света око нас и Природе и друштва, добијао нову употребну вредност и форму  у виду еко завеса којим се оплеменио и уредио школски простор.

Идеја Тима за предузетништво је била да се кроз корелацију Ликовне културе, Технике и технологије, Физике, Биологије, Математике, Чувара природе,Природе и друштва, Света око нас и Информатике код ученика развије одговоран однос према околини и здрављу, предузетнички дух, друштвено одговорно понашање и тимска сарадња.

Ученици, вођени својим наставницима и учитељима, разумели су значај рециклаже, селектовали и примењивали пластику као материјал и ручно израђивали предмете. Помоћу пластике, лепка, канапа, садница израђене су еко завесе, које сада красе прозоре многих кабинета школе.

Тим за предузетништво:

Координатор Тима: Ана Вукашиновић, наставник Математике.

Небојша Трифић, директор школе,

Драгана Мосуровић, наставник Технике и технологије,

Душица Рађеновић, наставник Ликовне културе,

Душица Ивановић, наставник Физике,

Тамара Вукашиновић, професор разредне наставе,

Петар Кордић, вероучитељ,

Виолета Митровић, професор разредне наставе,

Јасна Јовановић, професор разредне наставе,

Соња Добричић, педагог.

This slideshow requires JavaScript.