Школа по мери детета

 

Архиве

У склопу пројекта „Бесплатни уџбеници за школску 2016/2017.годину“, које спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја, право на исте имају ученици корисници социјалне помоћи и они који похађају наставу по ИОП-у 2.

Да би остварили ово право, заинтересовани родитељи/старатељи ученика треба да се пријаве разредном старешини до 17.маја 2016.године.

Родитељ/старатељ треба да достави:

  1. Пријаву за бесплатне уџбенике (подносилац је сам пише, не постоји образац);
  2. Потврду надлежног органа социјалне заштите о томе да су корисници социјалне помоћи;
  3. Писану сагласност да школа може да обрађује те податке(подносилац је сам пише, не постоји образац).

 

РОК ЗА ПРЕДАЈУ НАВЕДЕНОГ ЈЕ 10.ЈУН 2016.ГОДИНЕ.

Накнадно предате пријаве неће се разматрати.

Print Friendly, PDF & Email