Школа по мери детета

 

Архиве

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА
ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ
И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2016/2017. ГОДИНУ

Пријављивање кандидата за пријемни испит
(детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит)

петак-субота-недеља-понедељак

20-23.05.
од 9-14 ч

Пријављивање ванредних ученика - старијих од 17 година за пријемни испит
(детаљније обавештење у школским управама)

петак и понедељак

20. и 23.05.
од 9-14 ч

Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику

субота

28.05.
10 ч

Пријемни испити у музичким и балетским школама

четвртак-петак-субота

02.06-04.06.
од 10 ч

Пријемни испити у уметничким школама ликовне области

петак-субота-недеља

03.06-05.06.
од 9-12 и 14-17 ч

Пријемни испит у Математичкој гимназији и математичким одељењима

субота

04.06.
од 10-12 ч

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (математика/физика) и пријемни испит за обдарене ученике у рачунарској гимназији (математика)

недеља

05.06. 10-12 ч испит из математике,
14-16 ч испит из физике

Пријемни испит у филолошким гимназијама и филолошким одељењима

субота-недеља.

04.06-05.06.
10-12 ч

Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији

субота-недеља.

04.06-05.06.
од 9-14 ч

Пријављивање, у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис у средњу школу

понедељак - петак

30.05-10.06.

Прелиминарни резултати пријемног испита у математичким и филолошким одељењима, одељењима за ученике са посебним способностима за физику и одељењима за обдарене ученике у рачунарској гимназији

среда

08.06.
до 8 ч

Прелиминарни резултати пријемног испита у уметничким и музичким школама

четвртак

09.06.
до 8 ч

Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит)

четвртак

09.06.
од 8-16 ч

Коначни резултати пријемних испита (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит)

петак

10.06.
до 12 ч

Завршни испит - тест из српског (матерњег) језика

среда

15.06.
од 9-11 ч

Завршни испит - тест из математике

четвртак

16.06.
од 9-11 ч

Завршни испит - комбиновани тест

петак

17.06.
од 9-11 ч

Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе

недеља

19.06.
до 8 ч

Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама

понедељак

20.06.
од 8 до 16 ч

Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним уписним комисијама

уторак

21.06.
од 8 до 16 ч

Објављивање коначних резултата завршног испита

петак

24.06.
до 8 ч

Упис у музичке и балетске школе

петак

24.06.
до 16 ч

Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података

субота и недеља

25. и 26.06.
од 8 до 15 ч

Провера листе жеља од стране ученика у основним школама

четвртак

30.06.
од 8 ч

Пријем жалби ученика на изражене жеље и уношење исправки

четвртак

30.06.
од 8 до 15 ч

Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама

понедељак

04.07.
од 8 ч

Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу

понедељак

04.07.
до 20 ч

Упис ученика у средње школе - први уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе

уторак и среда

05. и 06.07.

Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг

уторак

05.07.
од 8 до 15 ч

Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга

петак

08.07.
до 8 ч

Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу

петак

08.07.
до 8 ч

Упис ученика у средње школе - други уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе

петак

08.07.
од 8 до 15 ч

 

Print Friendly, PDF & Email