ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ ПОЛАГАЋЕ СЕ У ПЕТАК, 12.АПРИЛА И СУБОТУ, 13.АПРИЛА 2019.ГОДИНЕ.

СВИ УЧЕНИЦИ ПОЛАЖУ ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ У ХОЛУ ШКОЛЕ.

 УЧЕНИЦИ СЕДЕ НА МЕСТУ СА РЕДНИМ БРОЈЕМ КОЈИ ОДГОВАРА РЕДНОМ БРОЈУ СА ЗБИРНОГ СПИСКА УЧЕНИКА.

  • У ПЕТАК, 12.АПРИЛА 2019. У 12:00 УЧЕНИЦИ РАДЕ ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ И ТОГ ДАНА АНОНИМНО ПОПУЊАВАЈУ УПИТНИК.
  • У СУБОТУ, 13.АПРИЛА 2019. У 9:00 СЕ РАДИ ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ/МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА, А У 11:30 КОМБИНОВАНИ ТЕСТ, СА ПАУЗОМ ОД ПОЛА САТА ИЗМЕЂУ ДВА ТЕСТА.

 

УЧЕНИЦИ МОРАЈУ КОД СЕБЕ ИМАТИ ОВЕРЕНУ ЂАЧКУ КЊИЖИЦУ СА ЗАЛЕПЉЕНОМ ФОТОГРАФИЈОМ.

ПОТРЕБАН ПРИБОР ЗА РАД:

ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК – ГРАФИТНА ОЛОВКА, ХЕМИЈСКА ОЛОВКА И ГУМИЦА

ЗА МАТЕМАТИКУ – ГРАФИТНА ОЛОВКА, ХЕМИЈСКА ОЛОВКА, ГУМИЦА, ТРОУГАО, ЛЕЊИР И ШЕСТАР

ЗА КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – ГРАФИТНА ОЛОВКА, ХЕМИЈСКА ОЛОВКА И ГУМИЦА

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

документ