ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА

Поштовани родитељи,

У складу са предложеним мерама безбедности и предлозима за организацију образовно-васпитног рада у основној школи,  ОШ“Милоје Васић“ од 1. септембра 2020. године организује похађање наставе за ученике од 1-4. разреда по следећем моделу:

Ученици од 1. до 4. разреда ће похађати наставу у школи сваког радног дана према упутствима Министарства просвете, уз поштовање здравствено-безбедносних прописа.

Ученици ће се у оквиру одељења делити на групе А и Б (тачну поделу ученика на групе сваки родитељ ће добити од свог учитеља до 28.8.2020.год.). Часови трају по 30 минута.

Ученици групе А крећу на наставу 1. септембра и у првој наставној седмици долазе на наставу од  8ч и  имају 4 часа по распореду. Настава за групу А се завршава у 10:25ч.  

Ученици групе Б крећу на наставу 1. септембра и у првој наставној седмици долазе на наставу од  10:45ч и имају 3 часа по распореду. Настава за групу Б се завршава у 12:35ч.

ПОЧЕТАК НАСТАВЕ ЗА ГРУПЕ А И Б СЕ СМЕЊУЈЕ НА СЕДМИЧНОМ НИВОУ, ТЈ. ДРУГЕ НАСТАВНЕ СЕДМИЦЕ ГРУПА Б КРЕЋЕ НА НАСТАВУ ОД 8ч И ИМА 4 ЧАСА, А ГРУПА А ОД 10:45ч И ИМА 3 ЧАСА.

*ВАЖНО: УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЉИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА ПРИЛИКОМ ДОЛАСКА У ШКОЛУ НОСЕ МАСКЕ.

*ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ПРВАКА

На огласној табли школе ће у петак, 28.августа, бити постављени спискови одељења првог разреда. У понедељак, 31. августа биће одржани родитељски састанци за одељења ПРВОГ РАЗРЕДА у поподневним часовима. Тачно време и распоред одржавања тих састанака биће истакнуто у петак, 28. августа на огласној табли и сајту школе.

Родитељи будућих првака који су се изјаснили за ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК у обавези су да доставе школи ПОТВРДУ издату од стране послодавца којом доказују да послове морају да обављају у седишту фирме . Потврда треба да садржи контакт послодавца. 

Директор школе

Небојша Трифић

преузми