Школа по мери детета

 

Архиве

Развијање жеље, воље и спремности за учење (мотивације) је врхунски васпитни циљ наставе и посебно је важан за млађе разреде. Огледа се у томе што директно подстиче радозналост детета у савлађивању градива и на тај начин учење иде лакше и стечено знање постаје трајније.
Постоје и различити степени мотивације. Ученици се најпре труде у школи да би удовољили другима. Када крену у школу, не знају у шта се упуштају, али јако добро осећају колико је то родитељима важно. У новој заједници – одељењу, детету је стало до самопотврђивања како би нашло своје место. Често се пореди са другима. Ту важну улогу игра учитељ стварајући услове који подстичу здраву амбицију. Драж успеха је изузетно моћан мотивациони чинилац, тако да вредност награде нема толики значај колико само признање.
Професор разредне наставе Виолета Митровић добро зна да се мотивација не оставрује повремено и да је неопходно да се стално одржава и снажи. Стога се брине да сваки напор ученика похвали и награди. За то не треба посебан повод. На крају другог тромесечја ученици који су остварили посебне резултате у математици и српском језику добили су похвалницу и пригодан поклон. Честитамо им са жељом да у својим напорима истрају.

Print Friendly, PDF & Email