КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА
ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ 
ОД ШКОЛСКОГ ДО РЕПУБЛИЧКОГ НИВОА

ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА

ОРГАНИЗАТОР

НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА

НИВОИ ТАКМИЧЕЊА

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)

СРПСКИ ЈЕЗИК

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 

Друштво за српски језик и књижевност Србије

 

Такмичење из српског језика и језичке културе

 

школски

до краја фебруара 2016.

општински

19.3.2016.

окружни

3.4.2016.

републички

28.5.2016 ‒ Тршић

 

Књижевна олимпијада

 

школски

до краја фебруара 2016.

општински

5.3.2016.

окружни

2.4.2016.

републички

14.5.2016 ‒ „Карловачка гимназија”, Сремски Карловци

СТРАНИ ЈЕЗИК

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 

Друштво за стране језике и књижевности

Такмичење у знању страних језика:

а) енглески

б)  руски

в) немачки

г) француски

д) италијански

ђ) шпански

општински

20.2.2016.

окружни

12.3.2016.

републички

8.5.2016.

ИСТОРИЈА

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 

Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић”, Београд

 

 

 

Такмичење у познавању опште и националне историје

 

општински

6.3.2016.

окружни

23.4.2016.

републички

22.5.2016.аа

 

 

 

ГЕОГРАФИЈА

 

 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 

Српско географско друштво

Такмичење у познавању опште и националне географије

 

општински

13.3.2016

окружни

2.4.2016.

републички

21.5.2016.

МАТЕМАТИКА

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 

Друштво математичара Србије

Такмичење ученика основних школа из математике

школски

23.1.2016.

општински

27.2.2016.

окружни

19.3.2016.

републички

23.4.2016.

Српска математичка олимпијада

републички

21.5.2016.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 

Математичко друштво „Архимедес”

„Математички турнир”-Математичка олимпијада основних школа Републике Србије

републички

14.5.2016. – Београд

 Мислиша

школски

10.3.2016.

републички

17.4.2016. ‒ Београд

Дописна математичка олимпијада

 

школски

прва фаза (I коло) дописне олимпијаде:

до 26.9.2015.

друга фаза (II коло) дописне олимпијаде: до 31.10.2015.

републички

14.11.2015. ‒ Београд.

Математичка интернет олимпијада

 

школски

први ниво-квалификациони (прво коло): септембар ‒ октобар 2015.

други ниво-основни (друго коло):

октобар ‒ новембар 2015.

републички

децембар 2015. ‒ Београд

ФИЗИКА

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 

Друштво физичара Србије

 

Физички факултет Београд

Такмичење ученика основних школа из физике

 

школски

19.2.2016.

општински

13.3.2016.

окружни

10.4.2016.

републички

7‒8.5.2016.

Српска физичка олимпијада

 

републички

 

6‒7.6.2016.

 

ХЕМИЈА

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 

Српско хемијско друштво

 

Такмичење из хемије

 

школски

28.2.2016.

општински

5.3.2016.

окружни

3.4.2016.

републички

21‒22.5.2016.

БИОЛОГИЈА

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 

Српско биолошко друштво

Такмичење из биологије

 

школски

друга половина фебруара 2016.

општински

6.3.2016.

окружни

9.4.2016.

републички

15.5.2015.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 

Удружење музичких и балетских педагога Србије

26. републичко такмичење хорова и 17. републичко такмичење оркестара основних школа и основних музичких школа Србије 

окружни

до краја априла 2016.

републички

28‒29. мај 2016. – Центар за културу општине Лазаревац, Лазаревац

23. републичко такмичење из солфеђа и теорије музике

републички

6‒7.12.2015. – МШ „Петар Коњовић”, Београд

21. републичко такмичење камерне музике Србије, дувача, клавира и соло певача

републички

 

27‒28.4.2016. – Центар за културу општине Лазаревац, Лазаревац

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 

Заједница музичких и балетских школа Србије

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа Србије

републички

18‒26.4.2016. – Београд, Нови Сад, Панчево.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 

Ауто мото савез Србије

 

Друштво наставника техничког образовања Србије

 

„Шта знаш о саобраћају”

 

школски

фебруар – март 2016.

општински

23.4.2016.

окружни

7.5.2016.

републички

 

 

20‒21.5.2016. ‒ Ледена дворана „Пионир”, Београд

 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 

Друштво педагога техничке културе Србије, Шабац

 

Такмичење из техничког и информатичког образовања

 

школски

21.2.2016.

општински

26.3.2016.

окружни

2.4.2016.

републички

 

13‒14.5.2016.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 

Друштво математичара Србије, Београд

Такмичење ученика основних школа из рачунарства

општински

21.2.2016.

окружни

5.3.2016.

републички

2.4.2016.

Српска информатичка олимпијада

републички

14.5.2016.

ТеслаИнфоКуп

школски

прва недеља марта 2016.

општински

20.3.2016.

окружни

24.4.2016.

републички

14.5.2016. ‒ ЕТШ „Никола Тесла”, Ниш

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 

Савез за школски спорт и олимпијско васпитање Србије

стони тенис

 

школски

IV недеља септембра

општински

I недеља октобра

окружни

III недеља октобра

републички

9‒16.5.2016. – Врање

пливање

општински

III недеља октобра

окружни

II недеља новембра

републички

9‒16.5.2016. – Врање

карате

 

општински

V недеља октобра

окружни

II недеља децембра

међуокружни

III недеља децембра

(14‒18.12.2015.)

републички

9‒16.5.2016. ‒ Врање

рукомет

школски

III недеља јануара 2016.

општински

I недеља марта

окружни

III недеља марта

међуокружни

V недеља марта

(28.3.‒1.4.2016.)

републички

9‒16.5.2016. – Врање

одбојка

 

школски

I недеља октобра 2015.

општински

II недеља новембра 2015.

окружни

III недеља новембра 2015.

међуокружни

IV недеља новембра

(23‒27.11.2015.)

републички

9‒16.5.2016. – Врање

 

стрељаштво

школски

IV недеља јануара 2016.

општински

IV недеља фебруара 2016.

окружни

I недеља марта 2016.

републички

9‒16.5.2016. – Врање

спортска гимнастика

школски

IV недеља јануара 2016.

општински

I недеља марта 2016.

окружни

IV недеља марта 2016.

међуокружни

III недеља априла 2016.

(18‒22.4.2016.)

републички

9‒16.5.2016. – Врање

кошарка

школски

IV недеља фебруара 2016.

општински

IV недеља марта 2016.

окружни

V недеља марта 2016.

међуокружни

II недеља априла 2016.

(4‒8.4.2016.)

републички

9‒16.5.2016. – Врање

мали фудбал

школски

IV недеља септембра

општински

IV недеља октобра 2015.

окружни

I недеља новембра 2016.

међуокружни

III недеља новембра 2015.

(16‒20.11.2015.)

републички

9‒16.5.2016. – Врање

атлетика

школски

I недеља марта 2016.

општински

II недеља априла 2016.

окружни

III недеља априла 2016.

   

међуокружни

IV недеља априла 2016.

(25 ‒ 27.4.2016.)

републички

9‒16.5.2016. – Врање

мале олимпијске игре

(за ученике и ученице од првог до трећег разреда основне школе)

школски

V недеља марта 2016.

општински

II недеља априла 2016.

окружни

III недеља априла 2016.

(18‒22.4.2016.)

републички

9‒16.5.2016. – Врање

 

џудо   

 

општински

IV  недеља октобра 2015.

окружни

II недеља децембра 2015.

међуокружни

III недеља децембра 2015.

републички

9‒16.5.2016. – Врање

 

 

 

ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ

 

 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 

Школски центар за васпитање и образовање слушно оштећених лица, Суботица

Републичко такмичење ученика седмог разреда основне школе у знању и вештинама

републички

почетак јуна 2016.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Национални спортски савез слепих и слабовидих

30. републичко првенство у пливању

републички

октобар 2015.

43. републичко првенство у голбалу

републички

новембар 2015.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 

Удружење за спорт хендикепираних ученика Србије СПОРТХУС

Такмичење ученика са посебним потребама – лако ментално ометени у развоју који похађају специјалне школе

 

oкружни

мали фудбал:  II‒III недеља oктобра 2015.

атлетика:  IV‒V недеља септембра 2015.

шах: III‒IV недеља децембра 2015.

стони тенис: II‒III недеља марта 2016.

кошарка: II‒III недеља априла 2016.

републички

10‒20.5.2016.

УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ СРБИЈЕ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 

Савез ученичких задруга Србије

 

40. републичко такмичење младих задругара орача ученика основних школа Србије

 

 

 

републички

 

 

9‒10.10. 2015. – ОШ „Лаза К. Лазаревић”, Клење, општина Богатић