Школа по мери детета

 

Архиве
piredbe_002

Основна школа „Милоје Васић“
школа по мери детета

Задовољава потребе и
развија потенцијале сваког ученика

Колектив школе У редовној настави инсистира се на знањима и умењима корисним и примењивим кроз:
– Активну наставу
– Индивидуални приступ
– Коришћење модерне технологије
Ваннаставне активности
За своје ангажовање у слободном времену наши ученици не морају да иду далеко од куће. У школи постоји могућност бављења:
– Спортом
– Музиком
– Страним језицима
Свечано отварање школе, 3. септембар 2010. Сарадња са родитељима
Родитељи су активно укључени у рад школе и напредак своје деце. Сарадња са наставницима и стручним сарадницима се остварује на више начина:
– присуством на родитељским састанцима,
– учествовањем у Савету родитеља школе
– лично или електронском поштом
   

 

Print Friendly, PDF & Email