Школа по мери детета

 

Архиве
piredbe_002

Основна школа „Милоје Васић“
школа по мери детета

Задовољава потребе и
развија потенцијале сваког ученика

Колектив школе У редовној настави инсистира се на знањима и умењима корисним и примењивим кроз:
- Активну наставу
- Индивидуални приступ
- Коришћење модерне технологије
Ваннаставне активности
За своје ангажовање у слободном времену наши ученици не морају да иду далеко од куће. У школи постоји могућност бављења:
- Спортом
- Музиком
- Страним језицима
Свечано отварање школе, 3. септембар 2010. Сарадња са родитељима
Родитељи су активно укључени у рад школе и напредак своје деце. Сарадња са наставницима и стручним сарадницима се остварује на више начина:
- присуством на родитељским састанцима,
- учествовањем у Савету родитеља школе
- лично или електронском поштом
   

 

Print Friendly, PDF & Email