ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛОЈЕ ВАСИЋ“

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛОЈЕ ВАСИЋ“

Дел.број 1321

Датум 08.12.2020.године

Измене-и-допуне-Статута-ОШ-Милоје-Васић