Списак уџбеника за шк. 2018/19. годину

Спискови уџбеника по разредима

Напомена: У односу на претходну годину нови комплети су за први и пети разред.

ПРВИ  РАЗРЕД  /НОВО/

ПРЕДМЕТ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИМЕ АУТОРА

ИЗДАВАЧ

СРПСКИ ЈЕЗИК

СРПСКИ ЈЕЗИК 1,
за први разред основне школе,
уџбенички комплет

  • Буквар,
  • Наставни листови уз буквар,
  • Словарица уз буквар,
  • Читанка „Чувари маште“

Мирјана Стакић,
Драгица Ђуровић,
Вукица Јовић

БИГЗ школство

СРПСКИ ЈЕЗИК

Напомена:
ЗА КОМПЛЕКСНУ   МЕТОДУ

СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за наставу према комплексном поступку у првом разреду основне школе, уџбенички комплет (Шта све деца знају, Чудна ми чуда, Пишем, пишем, Причам ти причу)

Зорица Нобл,
Зорица Вукајловић

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР

МАТЕМАТИКА

Математика 1, уџбеник за први разред основне школе, уџбенички комплет

  • уџбеник,
  • радна свеска -1. и 2. део)

Сања Маричић

БИГЗ школство

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

NEW ENGLISH ADVENURE / STARTER A,

Енглески језик за први разред основне школе, уџбеник са електронским додатком

Regina Raczynska,
Cristiana Bruni

АКРОНОЛО

СВЕТ ОКО НАС

СВЕТ ОКО НАС 1,
за први разред основне школе, уџбенички комплет

  • уџбеник
  • радна свеска – први и други део)

Сања Благданић,
Зорица Ковачевић,
Славица Јовић

БИГЗ школство

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Музичка култура 1, уџбеник за први разред основне школе

Драгомир Братић

БИГЗ школство

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Ликовна култура 1, уџбеник за први разред основне школе

Кристина Селаковић,
Катарина Трифуновић

БИГЗ школство

 

 

 

ДРУГИ РАЗРЕД

предмет

уџбеник

аутор

издавач

СРПСКИ ЈЕЗИК

„Уз речи растемо“, читанка 2

Наташа Станковић Шошо,
Маја Костић

Нови Логос

„Дар речи“, граматика 2

Јелена Срдић

Радна свеска 2 уз уџбенички комплет српског језика

Наташа Станковић Шошо,
Маја Костић,
Јелена Срдић

Латиница 2, радни уџбеник

Душка Милић,
Татјана Митић

МАТЕМАТИКА

 

Математика 2, уџбеник

С.Тахировић,

И.Иванчевић

Нови Логос

Математика 2, радна свеска

СВЕТ ОКО НАС

Свет око нас 2, уџбеник

Љиља Стокановић,

Гордана Лукић

Нови Логос

Свет око нас 2, радна свескa

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Музичка култура 2

Драгана Михајловић Бокан
Марина Ињац

Нови Логос

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

New English Adventure Starter B, уџбеник, енглески језик за 2. разред основне школе

Tessa Lochowski,
Cristiana Bruni

Акроноло

New English Adventure Starter B, радна свеска за енглески језик за 2. разред основне школе

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

предмет

уџбеник

аутор

издавач

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

Српски језик „Радна свеска“ за 3.разред

Јелена Срдић

Наташа Станковић Шошо

Маја Костић

Нови Логос

„Дар речи“ , граматика за 3.разред

Јелена Срдић

Читанка „У свету речи“ 3

Наташа Станковић Шошо

Маја Костић

МАТЕМАТИКА

 

Математика 3, уџбеник

С.Тахировић,

И.Иванчевић

Нови Логос

Математика 3, радна свеска

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Природа и друштво 3, уџбеник

М.Мунитлак,

А.Шикл Ерски

Нови Логос

Природа и друштво 3, радна свеска

М.Мунитлак,

А.Шикл Ерски,

А.Холод

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

„Певам, свирам, слушам“ 3, уџбеник

М.Ћук,

З.Јевтић,

С.Илић,

М.Лацковић

Нова Школа

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Discover English Starter, енглески језик за 3. разред основне школе (уџбеник)

Judy Boyle

Fiona Beddall

Акроноло

Discover English Starter, енглески језик за 3. разред основне школе (радна свеска)

 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

предмет

уџбеник

аутор

издавач

СРПСКИ ЈЕЗИК

Читанка 4 „Трешња у цвету“

Др Н.Тодоров,

С.Цветковић,

М.Плавшић

Едука

„Поуке о језику“ за 4.разред

М.Б.Цветковић,

Др Б.Првуловић

Радна свеска – српски језик за 4.разред

Др Н.Тодоров,

С.Зарупски

Српски језик 4, контролне вежбе са решењима

М.Јузбашић,

Н.Тркуља

МАТЕМАТИКА

Математика 4, уџбеник

 

С.Зарупски

Едука

Математика 4, радна свеска 4а и 4б

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Природа и друштво 4, уџбеник

Љ.Вдовић,

Б.Матијевић

Едука

Природа и друштво 4, радна свеска

Љ.Вдовић,

Б.Матијевић

МУЗИЧКА КУЛТУРА

„У свету мелодија и стихова“ уџбеник са CD-ом

 

М.Смрекер Станковић

 

Едука

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Discover English 1-енглески језик за 4. разред основне школе (уџбеник) 

IzabellaHearn,

JayneWildman

Акроноло

Discover English 1 – енглески језик за 4. разред основне школе (радна свеска)

IzabellaHearn

 

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД  /НОВО/

ПРЕДМЕТ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИМЕ АУТОРА

ИЗДАВАЧ

СРПСКИ ЈЕЗИК

Чаролија стварања, читанка за пети разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

НОВИ ЛОГОС

Језичко благо,

граматика за пети разред основне школе

Светлана Слијепчевић, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

НОВИ ЛОГОС

Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за пети разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,Светлана Слијепчевић,  Бошко Сувајџић,

НОВИ ЛОГОС

МАТЕМАТИКА

Математика, уџбеник за пети разред основне школе

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

КЛЕТТ

Математика, збирка задатака за пети разред основне школе

Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић

КЛЕТТ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

WIDER WORLD 1, енглески језик за 5. разред основне школе – уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска са електронским додатком)

Bob Hastings, Stuart McKinlay, Linda Edvards

АКРОНОЛО

РУСКИ ЈЕЗИК

ДИЈАЛОГ 1, руски језик за пети разред основне, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Др Урсула Бер, др Рима Брајтшпрехер, Елке Колодји, Росвита Штар, др Хајке Вапенханс

DATA STATUS

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

MAGNET 1, немачки језик за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Ђорђо Мота, Весна Николовски

КЛЕТТ

ИСТОРИЈА

Историја 5, уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе

Емина Живковић, Љиљана Недовић

КЛЕТТ

ГЕОГРАФИЈА

Географија 5, уџбеник за 5. разред основне школе

Марко Јоксимовић

НОВИ ЛОГОС

БИОЛОГИЈА

Биологија 5, уџбеник за пети разред основне школе

Гордана Субаков Симић, Марина Дрндарски

НОВИ ЛОГОС

МУЗИЧКА КУЛТ.

МУЗИЧКА КУЛТУРА 5,

Уџбеник за пети разред основне школе

Александра Пладин, Драгана Михајловић Бокан

НОВИ ЛОГОС

ЛИКОВНА КУЛТ.

Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе

Јован Мрђеновачки

ЕДУКА

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Техника и технологија за пети разред, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак)

Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић

КЛЕТТ

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Информатика и рачунарство,уџбеник за пети разред основне школе

Владан Стевановић

НОВИ ЛОГОС

 

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

предмет

уџбеник

аутор

издавач

СРПСКИ ЈЕЗИК

Читанка „Уметност речи“

Наташа Станковић Шошо,
Бошко Сувајџић

Нови Логос

Граматика „Дар речи“, уџбеник

Слађана Савовић,
Јелена Срдић,
Драгана Ћећез-Иљукић

Радна свеска за српски језик

Наташа Станковић Шошо,
Бошко Сувајџић
Слађана Савовић
Јелена Срдић
Драгана Ћећез Иљукић

ИСТОРИЈА

Историја 6, уџбеник

Марија Векић Кочић
Драгољуб Кочић
 Душко Лопандић

Нови Логос

ГЕОГРАФИЈА

Географија 6, уџбеник

Снежана Вујадиновић,
Рајко Голић

Нови Логос

МАТЕМАТИКА

Математика 6, уџбеник

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

Клет

Математика 6, збирка задатака

Бранислав Поповић,
Марија Станић
 Сања Милојевић,
 Ненад Вуловић

БИОЛОГИЈА

Биологија за 6. разред

Т. Лазаревић
В. Миливојевић
Т. Миљановић

Герундијум

ФИЗИКА

Физика 6, уџбеник

Марина Радојевић

Клет

Физика 6, збирка задатака са лабораторијским вежбама

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Discover English 3 – уџбеник, енглески језик за 6. разред основне школе

Jayne Wildman

Акроноло

Discover English 3, радна свеска, енглески језик за 6. разред основне школе

Izabella Hearn

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Техничко и информатичко образовање 6, уџбеник

Ненад Стаменовић,

Алекса Вучићевић

Клет

Техничко и информатичко образовање 6, радна свеска

Техничко и информатичко образовање 6, материјали за конструкторско моделовање

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Музичка култура 6, уџбеник

Александра Паладин,

Драгана Михајловић Бокан

Нови Логос

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Ликовна култура 6, уџбеник

Јован Глигоријевић,

Зоран Алексић

БИГЗ

 

Изборни страни језик
РУСКИ ЈЕЗИК

Диалог 2 – руски језик за шести разред, уџбеник

Урсула Бехр и сарадници

Дата Статус

Диалог 2 – руски језик за шести разред, радна свеска

Изборни страни језик
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Magnet 2, уџбеник за шести разред

 

Ђорђо Мото,
Весна Николовски

Клет

Magnet 2, радна свеска за 6. р.

 

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД

предмет

уџбеник

аутор

издавач

СРПСКИ ЈЕЗИК

Читанка „Уметност речи“

Наташа Станковић-Шошо
Др Бошко Сувајџић

Нови Логос

Граматика „Дар речи“, уџбеник

Слађана Савовић,
Јелена Срдић,
Драгана Ћећез-Иљукић

Радна свеска за српски језик 2

Наташа Станковић Шошо,
Бошко Сувајџић
Слађана Савовић
Јелена Срдић

Драгана Ћећез Иљукић

ИСТОРИЈА

Историја 7, уџбеник

М.Омрчен, 
Н. Грбовић

Едука

ГЕОГРАФИЈА

Географија 7, уџбеник

Дејан Шабић

 Снежана Вујадиновић Мирољуб Милинчић

Нови Логос

МАТЕМАТИКА

Математика 7, уџбеник

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

Клет

Математика 7, збирка задатака

Сања Милојевић,

 Ненад Вуловић

БИОЛОГИЈА

Биологија за 7. разред

 

М. Топић,

Т.Миљановић,

Т.Лазаревић

Герундијум

ФИЗИКА

Физика 7, уџбеник

Марина Радојевић

Клет

Физика 7, збирка задатака са лаб.вежбама

Марина Радојевић,

Митко Николов

ХЕМИЈА

Хемија 7, уџбеник

Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић

Нови Логос

Хемија 7, радна свеска

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Discover English 4, уџбеник за енглески језик за 7.разред основне школе

Акроноло

Discover English 4, радна свеска за енглески језик за 7.разред основне школе

РУСКИ ЈЕЗИК

Диалог 3 – руски језик за 7. и 8. разред, уџбеник

Урсула Бер и сарадници

Дата Статус

Диалог 3 – руски језик за 7. и 8. разред, радна свеска

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Magnet 3,

уџбеник за 7. разред

Ђорђо Мото,

Весна Николовски

Клет

Magnet 3,

радна свеска

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Техничко и информатичко образовање 7, уџбеник

Ненад Стаменовић,

Алекса Вучићевић

Клет

Техничко и информатичко образовање 7, радна свеска

Техничко и информатичко образовање 7, материјали за конструкторско моделовање

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Музичка култура 7, уџбеник

Александра Паладин,

Драгана Михајловић Бокан

Нови Логос

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Ликовна култура 7, уџбеник

З. Игњатовић,

Д. Ђорђевић

Едука

 

ОСМИ РАЗРЕД

предмет

уџбеник

аутор

издавач

СРПСКИ ЈЕЗИК

Српски језик 8 -читанка

Наташа Станковић-Шошо

Нови Логос

Српски језик 8 – граматика, уџбеник

Драгана Ћећез-Иљукић
Јелена Срдић
Слађана Савовић
Светлана Вулић

Српски језик 8, радна свеска

Наташа Станковић-Шошо
Драгана Ћећез-Иљукић
Јелена Срдић
Слађана Савовић
Светлана Вулић

ИСТОРИЈА

Историја 8, уџбеник

М. Павловић,
Ђ. Ђурић,

Завод за уџбенике

ГЕОГРАФИЈА

Географија 8, уџбеник

Наташа Бировљев,
Слободан Зрнић

Нови Логос

МАТЕМАТИКА

Математика 8, уџбеник

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

Клет

Математика 8, збирка задатака

Бранислав Поповић,
 Ненад Вуловић,
 Сања Милојевић

БИОЛОГИЈА

Биологија за 8. разред

 

Д.Лакушић,
С.Јовановић

Завод за уџбенике

ФИЗИКА

Физика 8, уџбеник

Марина Радојевић

Клет

Физика 8, збирка задатака

Марина Радојевић,
Митко Николов

ХЕМИЈА

Хемија 8, уџбеник

Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић

Нови Логос

Хемија 8, радна свеска

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Discover English 5, уџбеник за енглески језик за 8.разред основне школе

Акроноло

Discover English 5, радна свеска за енглески језик за 8.разред основне школе

РУСКИ ЈЕЗИК

У настави се користи исти уџбеник за седми и осми разред „Диалог 3“,

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Техничко и информатичко образовање 8, уџбеник

Ненад Стаменовић,
Алекса Вучићевић,

Клет

Техничко и информатичко образовање 8, материјали за конструкторско моделовање

Ненад Стаменовић,
Алекса Вучићевић,
Ђура Пађан

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Музичка култура 8, уџбеник

Александра Паладин,
Драгана Михајловић Бокан

Нови Логос

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Ликовна култура 8, уџбеник

Јован Глигоријевић

БИГЗ