Школа по мери детета

 

Архиве
X

Нада Марчетић

Разредна настава

Разредни стар.:I-1

X

Марија Стојановић

Разредна настава

Разредни стар.:I-2

X

Марија Стошић

Разредна настава

Разредни стар.:I-3

X

Милена Алексић

Разредна настава

Разредни стар.:I-4

X

Милка Билбија Илић

Разредна настава

Разредни стар.:II-1

X

Младен Ивановић

Разредна настава

Разредни стар.:II-2

X

Виолета Митровић

Разредна настава

Разредни стар.:II-3

X

Јована Џодић

Разредна настава

Разредни стар.:II-4

X

Снежана Најданов

Разредна настава

Разредни стар.:III-1

X

Марија Комазец

Разредна настава

Разредни стар.:III-2

X

Бојан Мартиновић

Разредна настава

Разредни стар.:III-3

X

Данијела Трифић

Разредна настава

Разредни стар.:III-4

X

Тамара Вукашиновић

Разредна настава

Разредни стар.:III-5

X

Тања Бојовић

Разредна настава

Разредни стар.:IV-1

X

Наталија Милчић

Разредна настава

Разредни стар.:IV-2

X

Наташа Тадић

Разредна настава

Разредни стар.:IV-3

X

Горана Голубовић

Разредна настава

Разредни стар.:IV-4

X

Огњен Марковић

Музичка култура

Разредни стар.:V-2

X

Маријана Ранчак

Математика

Разредни стар.:V-3

X

Мирко Шешлак

Енглески језик

Разредни стар.:VI-1

X

Јасминa Даничић

Српски језик

Разредни стар.:VI-2

X

Јулка Симовић

Српски језик

Разредни стар.:VI-3

X

Душица Ивановић

Физика

Разредни стар.:VI-4

X

Давид Милошевић

Географија

Разредни стар.:VI-4

X

Душица Рађеновић

Ликовна култура

Разредни стар.:VII-1

X

Драгана Мосуровић

Техничко образовање

Разредни стар.:VII-2

X

Биљана Јовановић

Српски језик

Разредни стар.:VII-3

X

Душко Бојанов

Физичко васпитање

Разредни стар.:VII-4

X

Драгана Екмечић

Енглески језик

Разредни стар.:VIII-2

X

Миљан Ранитовић

Биологија

Разредни стар.:VIII-3

X

Ана Најданов

Техничко образовање

Разредни стар.:VIII-4

Списак разредних старешина и одељења

 

I разред

Име sort downsort upПрезиме sort downsort upРаз.стар. sort downsort upПредмет/радно место sort downsort upЛиценца sort downsort up
НадаМарчетићI-1Разредна настава
МаријаСтојановићI-2Разредна настава
МаријаСтошићI-3Разредна настава
МиленаАлексићI-4Разредна настава
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11

 

 II разред

Име sort downsort upПрезиме sort downsort upРаз.стар. sort downsort upПредмет/радно место sort downsort upЛиценца sort downsort up
МилкаБилбија ИлићII-1Разредна настава
МладенИвановићII-2Разредна настава
ВиолетаМитровићII-3Разредна настава
ЈованаЏодићII-4Разредна настава
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11

 

III разред

Име sort downsort upПрезиме sort downsort upРаз.стар. sort downsort upПредмет/радно место sort downsort upЛиценца sort downsort up
СнежанаНајдановIII-1Разредна настава
МаријаКомазецIII-2Разредна настава
БојанМартиновићIII-3Разредна настава
ДанијелаТрифићIII-4Разредна настава
ТамараВукашиновићIII-5Разредна настава
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11

 

IV разред

Име sort downsort upПрезиме sort downsort upРаз.стар. sort downsort upПредмет/радно место sort downsort upЛиценца sort downsort up
ТањаБојовићIV-1Разредна настава
НаталијаМилчићIV-2Разредна настава
НаташаТадићIV-3Разредна настава
ГоранаГолубовићIV-4Разредна настава
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11

 

V разред

Име sort downsort upПрезиме sort downsort upРаз.стар. sort downsort upПредмет/радно место sort downsort upЛиценца sort downsort up
ОгњенМарковићV-2Музичка култура
МаријанаРанчакV-3Математика
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11

 

VI разред

Име sort downsort upПрезиме sort downsort upРаз.стар. sort downsort upПредмет/радно место sort downsort upЛиценца sort downsort up
МиркоШешлакVI-1Енглески језик
ЈасминaДаничићVI-2Српски језик
ЈулкаСимовићVI-3Српски језик
ДушицаИвановићVI-4Физика
ДавидМилошевићVI-4Географија
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11

 

VII разред

Име sort downsort upПрезиме sort downsort upРаз.стар. sort downsort upПредмет/радно место sort downsort upЛиценца sort downsort up
ДушицаРађеновићVII-1Ликовна култура
ДраганаМосуровићVII-2Техничко образовање
БиљанаЈовановићVII-3Српски језик
ДушкоБојановVII-4Физичко васпитање
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11

 

VIII разред

Име sort downsort upПрезиме sort downsort upРаз.стар. sort downsort upПредмет/радно место sort downsort upЛиценца sort downsort up
ДраганаЕкмечићVIII-2Енглески језик
МиљанРанитовићVIII-3Биологија
АнаНајдановVIII-4Техничко образовање
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11
Print Friendly, PDF & Email