Школа по мери детета

 

Архиве
Превентивне активности
- Редовно прање руку, након употребе тоалета, пре и после одмора, пре и након узимања хране..
- Не додиривати очи, уста и нос неопраним рукама,
- Не размењивати храну и не користити исте чаше и флашице за воду,
- Употребљене папирне марамице и убрусе редовно одлагати у корпе за отпатке,
- Коришћење гелова за суво прање руку када није могуће опрати руке сапуном,
- Одложити прославе и дружења,
- Редовно одржавање личне хигијене.

Школска 2019/20. година

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ, КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ТЕСТИРАЊА
II РАЗРЕД
         

Предмет

IX  XI  XII  II  III  IV  VI 

Српски језик

4, 23

16 4 16, 26 29   31 8 21 4, 12

 Енглески језик

                   

Математика

3, 2, 21 7 2, 17 16   6 2, 27 25 11

Свет око нас

  25 12   14 25     5 12

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА
III РАЗРЕД         

Предмет

XI  XII  II  III  IV  VI 

Српски језик

     1       2    

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ, КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ТЕСТИРАЊА
III РАЗРЕД
         

Предмет

IX  XI  XII  II  III  IV  VI 

Српски језик

                   

Енглески језик

                   

Математика

                   

Природа и друштво

                   

Ликовна култура

                   

Музичка култура

                   

 

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА
IV РАЗРЕД         

Предмет

XI  XII  II  III  IV  VI 

Српски језик

 4          

Математика

         

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ, КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ТЕСТИРАЊА
IV РАЗРЕД
         

Предмет

IX X XI  XII  II  III  IV  VI 

Српски језик

                   

Енглески језик

                   

Математика

                   

Природа и друштво

                   

Ликовна култура

                   

Музичка култура

                   

 

 V РАЗРЕД

ПЛАН ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

Одељења/

предмет

5/1

5/2

5/3

5/4

СРПСКИ ЈЕЗИК

6.нед(октобар),

15.нед.(децембар),

26.нед. (март)

36.нед. (мај)

6.нед(октобар),

15.нед.(децембар),

26.нед. (март)

36.нед. (мај)

6.нед(октобар),

15.нед.(децембар),

26.нед. (март)

36.нед. (мај)

6.нед(октобар),

15.нед.(децембар),

26.нед. (март)

36.нед. (мај)

МАТЕМАТИКА

10.нед. (новембар)

20.нед. (јануар)

28.нед. (март)

39.нед (јун)

10.нед. (новембар)

20.нед. (јануар)

28.нед. (март)

39.нед (јун)

10.нед. (новембар)

20.нед. (јануар)

28.нед. (март)

39.нед (јун)

10.нед. (новембар)

20.нед. (јануар)

28.нед. (март)

39.нед (јун)

ЕНГЛЕСКИ Ј.

12.нед. (новембар)

30.нед. (април)

12.нед. (новембар)

30.нед. (април)

12.нед. (новембар)

30.нед. (април)

12.нед. (новембар)

30.нед. (април)

РУСКИ Ј.

33.нед. (април)

33.нед. (април)

33.нед. (април)

33.нед. (април)

НЕМАЧКИ Ј.

33.нед. (април)

33.нед. (април)

33.нед. (април)

33.нед. (април)

 

ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА

Одељења/

предмет

5/1

5/2

5/3

5/4

СРПСКИ ЈЕЗИК

8.нед. (октобар)

16.нед. (децембар)

27.нед. (март)

37.нед.(мај)

11.нед.(новембар)

14.нед.(децембар)

22.нед.(јануар)

27.нед.(март) 37.нед(мај) 38.нед(јун)

11.нед.(новембар)

14.нед.(децембар)

22.нед.(јануар)

27.нед.(март) 37.нед(мај) 38.нед(јун)

8.нед. (октобар)

16.нед. (децембар)

27.нед. (март)

37.нед.(мај)

МАТЕМАТИКА

6.нед(октобар)

14.нед(децембар)

24.нед(фебруар)

38.нед(јун)

6.нед(октобар)

14.нед(децембар)

24.нед(фебруар)

38.нед(јун)

6.нед(октобар)

14.нед(децембар)

24.нед(фебруар)

38.нед(јун)

6.нед(октобар)

14.нед(децембар)

24.нед(фебруар)

38.нед(јун)

ЕНГЛЕСКИ Ј.

7.нед(октобар)

16.нед(децембар)

25.нед(март)

36.нед(мај)

7.нед(октобар)

16.нед(децембар)

25.нед(март)

36.нед(мај)

7.нед(октобар)

16.нед(децембар)

25.нед(март)

36.нед(мај)

7.нед(октобар)

16.нед(децембар)

25.нед(март)

36.нед(мај)

РУСКИ Ј.

7.нед(октобар)

27.нед(март)

7.нед(октобар)

27.нед(март)

7.нед(октобар)

27.нед(март)

7.нед(октобар)

27.нед(март)

НЕМАЧКИ Ј.

7.нед(октобар)

27.нед(март)

7.нед(октобар)

27.нед(март)

7.нед(октобар)

27.нед(март)

7.нед(октобар)

27.нед(март)

ГЕОГРАФИЈА

8.нед(октобар)

20.нед(јануар)

29.нед(март)

37.нед(мај)

8.нед(октобар)

20.нед(јануар)

29.нед(март)

37.нед(мај)

8.нед(октобар)

20.нед(јануар)

29.нед(март)

37.нед(мај)

8.нед(октобар)

20.нед(јануар)

29.нед(март)

37.нед(мај)

ИСТОРИЈА

 

8.нед(октобар)

13.нед.(новембар)

29.нед(март)

35.нед(мај)

8.нед(октобар)

13.нед.(новембар)

29.нед(март)

35.нед(мај)

8.нед(октобар)

13.нед.(новембар)

29.нед(март)

35.нед(мај)

8.нед(октобар)

13.нед.(новембар)

29.нед(март)

35.нед(мај)

БИОЛОГИЈА

 

16.нед(децембар)

31.нед(април)

16.нед(децембар)

31.нед(април)

16.нед(децембар)

31.нед(април)

16.нед(децембар)

31.нед(април)

ИНФОРМАТИКА

8.нед(октобар)

 

8.нед(октобар)

 

8.нед(октобар)

 

8.нед(октобар)

 

 

VI РАЗРЕД

ПЛАН ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

Одељења/

предмет

6/1

6/2

6/3

6/4

СРПСКИ ЈЕЗИК

6.нед(октобар)

15.нед.(децембар)

26.нед. (март)

36.нед. (мај)

7.нед(октобар)

14.нед.(децембар)

26.нед. (март)

35.нед. (мај)

7.нед(октобар)

14.нед.(децембар)

26.нед. (март)

35.нед. (мај)

6.нед(октобар)

15.нед.(децембар)

26.нед. (март)

35.нед. (мај)

МАТЕМАТИКА

9.нед(октобар)

20.нед(јануар)

28.нед(март)

38.нед(јун)

9.нед(октобар)

20.нед(јануар)

28.нед(март)

38.нед(јун)

9.нед(октобар)

20.нед(јануар)

28.нед(март)

38.нед(јун)

9.нед(октобар)

20.нед(јануар)

28.нед(март)

38.нед(јун)

ЕНГЛЕСКИ Ј.

12.нед.(новембар)

30.нед(април)

12.нед.(новембар)

30.нед(април)

12.нед.(новембар)

30.нед(април)

12.нед.(новембар)

30.нед(април)

РУСКИ Ј.

13.нед.(новембар)

33.нед(април)

13.нед.(новембар)

33.нед(април)

13.нед.(новембар)

33.нед(април)

13.нед.(новембар)

33.нед(април)

НЕМАЧКИ Ј.

13.нед.(новембар)

33.нед(април)

13.нед.(новембар)

33.нед(април)

13.нед.(новембар)

33.нед(април)

13.нед.(новембар)

33.нед(април)

 

ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА

Одељења/

предмет

6/1

6/2

6/3

6/4

СРПСКИ ЈЕЗИК

8.нед. (октобар)

16.нед. (децембар)

27.нед. (март)

37.нед.(мај)

4.нед(септембар)

13.нед(новембар)

21.нед(јануар)

22.нед(јануар)

27.нед(март) 33.нед(април)

38.нед(јун)

4.нед(септембар)

13.нед(новембар)

21.нед(јануар)

22.нед(јануар)

27.нед(март) 33.нед(април) 38.нед(јун)

8.нед. (октобар)

16.нед. (децембар)

27.нед. (март)

37.нед.(мај)

МАТЕМАТИКА

6.нед(октобар)

15.нед(децембар)

24.нед(фебруар)

35.нед(мај)

6.нед(октобар)

15.нед(децембар)

24.нед(фебруар)

35.нед(мај)

6.нед(октобар)

15.нед(децембар)

24.нед(фебруар)

35.нед(мај)

6.нед(октобар)

15.нед(децембар)

24.нед(фебруар)

35.нед(мај)

ЕНГЛЕСКИ Ј.

7.нед(октобар)

16.нед(децембар)

25.нед(март)

36.нед(мај)

7.нед(октобар)

16.нед(децембар)

25.нед(март)

36.нед(мај)

7.нед(октобар)

16.нед(децембар)

25.нед(март)

36.нед(мај)

7.нед(октобар)

16.нед(децембар)

25.нед(март)

36.нед(мај)

РУСКИ Ј.

7.нед(октобар)

27.нед(март)

7.нед(октобар)

27.нед(март)

7.нед(октобар)

27.нед(март)

7.нед(октобар)

27.нед(март)

НЕМАЧКИ Ј.

7.нед(октобар)

27.нед(март)

7.нед(октобар)

27.нед(март)

7.нед(октобар)

27.нед(март)

7.нед(октобар)

27.нед(март)

ФИЗИКА

5.нед  (окт) 8.нед(октобар)

16.нед(децембар)

25.нед(март)

33.нед(април)

38.нед(јун)

5.нед  (окт) 8.нед(октобар)

16.нед(децембар)

25.нед(март)

33.нед(април)

38.нед(јун)

5.нед  (окт) 8.нед(октобар)

16.нед(децембар)

25.нед(март)

33.нед(април)

38.нед(јун)

5.нед  (окт) 8.нед(октобар)

16.нед(децембар)

25.нед(март)

33.нед(април)

38.нед(јун)

ГЕОГРАФИЈА

8.нед(октобар)

20.нед(јануар)

29.нед(март)

37.нед(мај)

8.нед(октобар)

20.нед(јануар)

29.нед(март)

37.нед(мај)

8.нед(октобар)

20.нед(јануар)

29.нед(март)

37.нед(мај)

8.нед(октобар)

20.нед(јануар)

29.нед(март)

37.нед(мај)

ИСТОРИЈА

21.нед(јануар)

36.нед(мај)

21.нед(јануар)

36.нед(мај)

21.нед(јануар)

36.нед(мај)

21.нед(јануар)

36.нед(мај)

БИОЛОГИЈА

 

 

11.нед(новембар)

25.нед(март)

 

ИНФОРМАТИКА

9.нед(октобар)

9.нед(октобар)

9.нед(октобар)

9.нед(октобар)

 

 VII РАЗРЕД

ПЛАН ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

Одељења/

предмет

7/1

7/2

7/3

7/4

СРПСКИ ЈЕЗИК

7.нед(октобар),

14.нед.(децембар),

27.нед. (март)

36.нед. (мај)

6.нед(октобар),

15.нед.(децембар),

27.нед. (март)

36.нед. (мај)

6.нед(октобар),

15.нед.(децембар),

27.нед. (март)

36.нед. (мај)

6.нед(октобар),

15.нед.(децембар),

27.нед. (март)

36.нед. (мај)

МАТЕМАТИКА

8.нед(октобар)

20.нед(јануар)

29.нед(март)

39.нед(јун)

8.нед(октобар)

20.нед(јануар)

29.нед(март)

39.нед(јун)

8.нед(октобар)

20.нед(јануар)

29.нед(март)

39.нед(јун)

8.нед(октобар)

20.нед(јануар)

29.нед(март)

39.нед(јун)

ЕНГЛЕСКИ Ј.

12.нед.(новембар)

30.нед(април)

12.нед.(новембар)

30.нед(април)

12.нед.(новембар)

30.нед(април)

12.нед.(новембар)

30.нед(април)

РУСКИ Ј.

13.нед.(новембар)

35.нед(мај)

13.нед.(новембар)

35.нед(мај)

13.нед.(новембар)

35.нед(мај)

13.нед.(новембар)

35.нед(мај)

НЕМАЧКИ Ј.

13.нед.(новембар)

33.нед(април)

13.нед.(новембар)

33.нед(април)

13.нед.(новембар)

33.нед(април)

13.нед.(новембар)

33.нед(април)

 

ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА

Одељења/

предмет

7/1

7/2

7/3

7/4

СРПСКИ ЈЕЗИК

7.нед. (октобар)

13.нед. (новембар)

24.нед. (фебруар)

34.нед(мај)

38, 39нед.(јун)

8.нед. (октобар)

16.нед. (децембар)

27.нед. (март)

37.нед.(мај)

8.нед. (октобар)

16.нед. (децембар)

27.нед. (март)

37.нед.(мај)

8.нед. (октобар)

16.нед. (децембар)

27.нед. (март)

37.нед.(мај)

МАТЕМАТИКА

4.нед(септембар)

12.нед(новембар)

24.нед(фебруар)

36.нед(мај)

4.нед(септембар)

12.нед(новембар)

24.нед(фебруар)

36.нед(мај)

4.нед(септембар)

12.нед(новембар)

24.нед(фебруар)

36.нед(мај)

4.нед(септембар)

12.нед(новембар)

24.нед(фебруар)

36.нед(мај)

ЕНГЛЕСКИ Ј.

8.нед(октобар)

16.нед(децембар)

25.нед(март)

36.нед(мај)

8.нед(октобар)

16.нед(децембар)

25.нед(март)

36.нед(мај)

8.нед(октобар)

16.нед(децембар)

25.нед(март)

36.нед(мај)

8.нед(октобар)

16.нед(децембар)

25.нед(март)

36.нед(мај)

РУСКИ Ј.

9.нед(октобар)

25.нед (март)

9.нед(октобар)

25.нед (март)

9.нед(октобар)

25.нед (март)

9.нед(октобар)

25.нед (март)

НЕМАЧКИ Ј.

7.нед(октобар)

27.нед(март)

7.нед(октобар)

27.нед(март)

7.нед(октобар)

27.нед(март)

7.нед(октобар)

27.нед(март)

ФИЗИКА

7.нед(октобар)

13.нед(новембар)

20.нед(јануар)

26.нед(март)

35.нед (мај)

38.нед(јун)

7.нед(октобар)

13.нед(новембар)

20.нед(јануар)

26.нед(март)

35.нед (мај)

38.нед(јун)

7.нед(октобар)

13.нед(новембар)

20.нед(јануар)

26.нед(март)

35.нед (мај)

38.нед(јун)

7.нед(октобар)

13.нед(новембар)

20.нед(јануар)

26.нед(март)

35.нед (мај)

38.нед(јун)

ХЕМИЈА

15.нед. (децембар)

37.нед.(мај)

15.нед. (децембар)

37.нед.(мај)

15.нед. (децембар)

37.нед.(мај)

15.нед. (децембар)

37.нед.(мај)

ГЕОГРАФИЈА

10.нед(новембар)

 

10.нед(новембар)

 

10.нед(новембар)

 

8.нед(октобар)

20.нед(јануар)

29.нед(март)

37.нед(мај)

ИСТОРИЈА

21.нед(јануар)

37.нед(мај)

21.нед(јануар)

37.нед(мај)

21.нед(јануар)

37.нед(мај)

21.нед(јануар)

37.нед(мај)

БИОЛОГИЈА

7.нед (октобар)

21.нед (јануар)

7.нед (октобар)

21.нед (јануар)

 

 

 

 VIII РАЗРЕД

ПЛАН ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

Одељења/

предмет

8/1

8/2

8/3

СРПСКИ ј.

 

8.нед(окт) 21.нед.(јануар)

27.нед. (март) 35.нед. (мај)

8.нед(окт.) 21.нед.(јануар)

27.нед. (март)35.нед. (мај)

8.нед(октобар) 21.нед.(јануар)

27.нед. (март) 35.нед. (мај)

МАТЕМАТ.

 

9.нед(окт) 20.нед.(јануар)

28.нед. (март) 37.нед. (мај)

9.нед(окт) 20.нед.(јануар)

28.нед. (март) 37.нед. (мај)

9.нед(окт) 20.нед.(јануар)

28.нед. (март) 37.нед. (мај)

ЕНГЛЕСКИ ј.

 

12.нед.(новембар)

30.нед(април)

12.нед.(новембар)

30.нед(април)

12.нед.(новембар)

30.нед(април)

РУСКИ Ј.

 

13.нед.(новембар)

33.нед(април)

13.нед.(новембар)

33.нед(април)

13.нед.(новембар)

33.нед(април)

НЕМАЧКИ ј.

13.нед.(новембар)

33.нед(април)

13.нед.(новембар)

33.нед(април)

13.нед.(новембар)

33.нед(април)

 

ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА

Одељења/

предмет

8/1

8/2

8/3

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

11.нед (новембар)

16.нед(децембар)

20.нед.(јануар)

24.нед(фебруар)

30.нед.(април)

37.нед.(мај)

11.нед (новембар)

16.нед(децембар)

20.нед.(јануар)

24.нед(фебруар)

30.нед.(април)

37.нед.(мај)

11.нед (новембар)16.нед(децембар)

20.нед.(јануар) 24.нед(фебруар)

30.нед.(април) 37.нед.(мај)

МАТЕМАТИКА

 

6.нед (октобар)

12.нед (новембар)

15.нед (децембар)

24.нед (фебруар)

33.нед (април)

6.нед (октобар)

12.нед (новембар)

15.нед (децембар)

24.нед (фебруар)

33.нед (април)

6.нед (октобар)

12.нед (новембар)

15.нед (децембар)

24.нед (фебруар)

33.нед (април)

ЕНГЛЕСКИ Ј.

 

8.нед(октобар)

16.нед(децембар)

25.нед(март)

36.нед(мај)

8.нед(октобар)

16.нед(децембар)

25.нед(март)

36.нед(мај)

8.нед(октобар)

16.нед(децембар)

25.нед(март)

36.нед(мај)

РУСКИ Ј.

 

7.нед(октобар)

27.нед(март)

7.нед(октобар)

27.нед(март)

7.нед(октобар)

27.нед(март)

НЕМАЧКИ Ј.

 

7.нед(октобар)

27.нед(март)

7.нед(октобар)

27.нед(март)

7.нед(октобар)

27.нед(март)

ФИЗИКА

 

5.нед (октобар)

12.нед (новембар)

17.нед (децембар)

25.нед (март)

30.нед (април)

36.нед (мај)

5.нед (октобар)

12.нед (новембар)

17.нед (децембар)

25.нед (март)

30.нед (април)

36.нед (мај)

5.нед (октобар)

12.нед (новембар)

17.нед (децембар)

25.нед (март)

30.нед (април)

36.нед (мај)

ХЕМИЈА

 

14.нед. (децембар)

35.нед.(мај)

14.нед. (децембар)

35.нед.(мај)

14.нед. (децембар)

35.нед.(мај)

ГЕОГРАФИЈА

 

8.нед(октобар)

20.нед(јануар)

28.нед(март)

36.нед(мај)

8.нед(октобар)

20.нед(јануар)

28.нед(март)

36.нед(мај)

8.нед(октобар)

20.нед(јануар)

28.нед(март)

36.нед(мај)

ИСТОРИЈА

 

21.нед(јануар)

35.нед(мај)

21.нед(јануар)

35.нед(мај)

21.нед(јануар)

35.нед(мај)

БИОЛОГИЈА

 

11.нед (новембар)

26.нед (март)

11.нед (новембар)

26.нед (март)

11.нед (новембар)

26.нед (март)