Школа по мери детета

 

Архиве

Спискови уџбеника по разредима од школске 2016/2017. до 2018/2019. године.

 

ПРВИ  РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

НАЗИВ

АУТОРИ

ИЗДАВАЧ

СРПСКИ ЈЕЗИК

    

„ Буквар“ за први разред основне школе

Д. Милић,
Т. Митић

Нови Логос

„ Реч по реч“, читанка за први разред основне школе

Н. Станковић Шошо,
М. Костић

Нови Логос

„ Радна свеска уз буквар – Писана слова“, за први разред основне школе

Д. Милић,
Т. Митић

Нови Логос

„ Радна свеска уз буквар – Штампана слова“, за први разред основне школе

Д. Милић,
Т. Митић

Нови Логос

„ Реч по реч“, радна свеска уз читанку за први разред основне школе

Н. Станковић Шошо,
М. Костић

Нови Логос

МАТЕМАТИКА

 

„ Математика 1“, уџбеник за први разред основне школе

И. Иванчевић,
С. Тахировић

Нови Логос

„ Математика 1“, радна свеска из математике за први разред основне школе

И. Иванчевић,
С. Тахировић

Нови Логос

СВЕТ ОКО НАС

 

„ Свет око нас“, уџбеник за први разред основне школе

Љ. Стокановић,
Г. Лукић

Нови Логос

„ Свет око нас“, радна свеска за први разред основне школе

Љ. Стокановић,
Г. Лукић

Нови Логос

МУЗИЧКА КУЛТУРА

„ Музичка култура 1“, уџбеник музичке културе за први разре основне школе

Д. М. Бокан, М. Ињац

Нови Логос

ДРУГИ РАЗРЕД

предмет

уџбеник

аутор

издавач

СРПСКИ ЈЕЗИК

„Уз речи растемо“, читанка 2

Наташа Станковић Шошо,
Маја Костић

Нови Логос

 

„Дар речи“, граматика 2

Јелена Срдић

 

Радна свеска 2 уз уџбенички комплет српског језика

Наташа Станковић Шошо,
Маја Костић,
Јелена Срдић

 

Латиница 2, радни уџбеник

Душка Милић,
Татјана Митић

МАТЕМАТИКА

Математика 2, уџбеник

С.Тахировић,

И.Иванчевић

Нови Логос

Математика 2, радна свеска

СВЕТ ОКО НАС

уџбеник

аутор

издавач

Свет око нас 2, уџбеник

Љиља Стокановић,

Гордана Лукић

Нови Логос

Свет око нас 2, радна свеска

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Музичка култура 2

Драгана Михајловић Бокан
Марина Ињац

Нови Логос

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

New English Adventure Starter B, уџбеник, енглески језик за 2. разред основне школе

Tessa Lochowski,

Cristiana Bruni

Акроноло

 New English Adventure Starter B, радна свеска за енглески језик за 2. разред основне школе

ТРЕЋИ РАЗРЕД

предмет

уџбеник

аутор

издавач

СРПСКИ ЈЕЗИК

Српски језик „Радна свеска“ за 3.разред

Јелена Срдић

Наташа Станковић Шошо

Маја Костић

Нови Логос

„Дар речи“ , граматика за 3.разред

Јелена Срдић

Читанка „У свету речи“ 3

Наташа Станковић Шошо

Маја Костић

МАТЕМАТИКА

Математика 3, уџбеник

С.Тахировић,

И.Иванчевић

Нови Логос

Математика 3, радна свеска

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Природа и друштво 3, уџбеник

М.Мунитлак,

А.Шикл Ерски

Нови Логос

Природа и друштво 3, радна свеска

М.Мунитлак,

А.Шикл Ерски,

А.Холод

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

„Певам, свирам, слушам“ 3, уџбеник

М.Ћук,

З.Јевтић,

С.Илић,

М.Лацковић

Нова Школа

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Discover English Starter, енглески језик за 3. разред основне школе (уџбеник)

Judy Boyle

Fiona Beddall

Акроноло

Discover English Starter, енглески језик за 3. разред основне школе (радна свеска)

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

предмет

уџбеник

аутор

издавач

СРПСКИ ЈЕЗИК

Читанка 4 „Трешња у цвету“

Др Н.Тодоров,

С.Цветковић,

М.Плавшић

Едука

„Поуке о језику“ за 4.разред

М.Б.Цветковић,

Др Б.Првуловић

Радна свеска – српски језик за 4.разред

Др Н.Тодоров,

С.Зарупски

Српски језик 4, контролне вежбе са решењима

М.Јузбашић,

Н.Тркуља

МАТЕМАТИКА

Математика 4, уџбеник

С.Зарупски

Едука

Математика 4, радна свеска 4а и 4б

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Природа и друштво 4, уџбеник

Љ.Вдовић,

Б.Матијевић

Едука

Природа и друштво 4, радна свеска

Љ.Вдовић,

Б.Матијевић

МУЗИЧКА КУЛТУРА

„У свету мелодија и стихова“ уџбеник са CD-ом

М.Смрекер Станковић

Едука

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Discover English 1-енглески језик за 4. разред основне школе (уџбеник) 

IzabellaHearn,

JayneWildman

Акроноло

Discover English 1 – енглески језик за 4. разред основне школе (радна свеска)

IzabellaHearn

ПЕТИ РАЗРЕД

предмет

уџбеник

аутор уџбеника

издавач

СРПСКИ ЈЕЗИК

Читанка „Уметност речи“

Наташа Станковић Шошо,
Бошко Сувајџић

Нови Логос

Граматика „Дар речи“

Јелена Срдић

Радна свеска за српски језик

Наташа Станковић Шошо,
Бошко Сувајџић, Јелена Срдић

ИСТОРИЈА

Историја, уџбеник

А. Тодосијевић

Едука

ГЕОГРАФИЈА

Географија 5, уџбеник

Марко Јоксимовић,
Наташа Бировљев,
Светлана Поповић

Нови Логос

МАТЕМАТИКА

Математика 5, уџбеник

Н. Икодиновић,

С. Димитријевић

Клет

Математика 5, збирка задатака

Б. Поповић,

С. Милојевић,

Н. Вуловић

БИОЛОГИЈА

Биологија за 5. разред

Т. Прибићевић
Т. Миљановић
В. Миливојевић

Герундијум

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Discover English 2 -уџбеник, енглески језик за 5. разред основне школе

Izabella Hearn,

Jayne Wildman

Акроноло

Discover English 2 – радна свеска, енглески језик за 5. разред основне школе

Izabella Hearn

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Техничко и информатичко образовање 5, уџбеник

Ненад Стаменовић,

Алекса Вучићевић

Клет

Техничко и информатичко образовање 5, материјали за конструкторско моделовање

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Музичка култура 5, уџбеник

Александра Паладин,

Драгана Михајловић Бокан

Логос

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Ликовна култура, уџбеник

Ј. Мрђеновачки

Едука

Изборни страни језик
РУСКИ ЈЕЗИК

Диалог 1

Дата Статус д.о.о.

Диалог 1, радна свеска

Изборни страни језик
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

„Magnet 1, немачки језик за пети разред основне школе, уџбеник за прву годину учења и ЦД

Клет

„Magnet 1”, немачки језик за пети разред основне школе, радна свеска за прву годину учења и ЦД

ШЕСТИ РАЗРЕД

предмет

уџбеник

аутор

издавач

СРПСКИ ЈЕЗИК

Читанка „Уметност речи“

Наташа Станковић Шошо,
Бошко Сувајџић

Нови Логос

Граматика „Дар речи“, уџбеник

Слађана Савовић,
Јелена Срдић,
Драгана Ћећез-Иљукић

Радна свеска за српски језик

Наташа Станковић Шошо,
Бошко Сувајџић
Слађана Савовић
Јелена Срдић
Драгана Ћећез Иљукић

ИСТОРИЈА

Историја 6, уџбеник

Марија Векић Кочић
Драгољуб Кочић
 Душко Лопандић

Нови Логос

ГЕОГРАФИЈА

Географија 6, уџбеник

Снежана Вујадиновић,
Рајко Голић

Нови Логос

МАТЕМАТИКА

Математика 6, уџбеник

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

Клет

Математика 6, збирка задатака

Бранислав Поповић,
Марија Станић
 Сања Милојевић,
 Ненад Вуловић

БИОЛОГИЈА

Биологија за 6. разред

Т. Лазаревић
В. Миливојевић
Т. Миљановић

Герундијум

ФИЗИКА

Физика 6, уџбеник

Марина Радојевић

Клет

Физика 6, збирка задатака са лабораторијским вежбама

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Discover English 3 – уџбеник, енглески језик за 6. разред основне школе

Jayne Wildman

Акроноло

Discover English 3, радна свеска, енглески језик за 6. разред основне школе

Izabella Hearn

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Техничко и информатичко образовање 6, уџбеник

Ненад Стаменовић,

Алекса Вучићевић

Клет

Техничко и информатичко образовање 6, радна свеска

Техничко и информатичко образовање 6, материјали за конструкторско моделовање

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Музичка култура 6, уџбеник

Александра Паладин,

Драгана Михајловић Бокан

Нови Логос

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Ликовна култура 6, уџбеник

Јован Глигоријевић,

Зоран Алексић

БИГЗ

Изборни страни језик
РУСКИ ЈЕЗИК

Диалог 2 – руски језик за шести разред, уџбеник

Урсула Бехр и сарадници

Дата Статус

Диалог 2 – руски језик за шести разред, радна свеска

Изборни страни језик
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Magnet 2, уџбеник за шести разред

Ђорђо Мото,
Весна Николовски

Клет

Magnet 2, радна свеска за 6. р.

СЕДМИ РАЗРЕД

предмет

уџбеник

аутор

издавач

СРПСКИ ЈЕЗИК

Читанка „Уметност речи“

Наташа Станковић-Шошо
Др Бошко Сувајџић

Нови Логос

Граматика „Дар речи“, уџбеник

Слађана Савовић,
Јелена Срдић,
Драгана Ћећез-Иљукић

Радна свеска за српски језик 2

Наташа Станковић Шошо,
Бошко Сувајџић
Слађана Савовић
Јелена Срдић

Драгана Ћећез Иљукић

ИСТОРИЈА

Историја 7, уџбеник

М.Омрчен, 
Н. Грбовић

Едука

ГЕОГРАФИЈА

Географија 7, уџбеник

Дејан Шабић

 Снежана Вујадиновић Мирољуб Милинчић

Нови Логос

МАТЕМАТИКА

Математика 7, уџбеник

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

Клет

Математика 7, збирка задатака

Сања Милојевић,

 Ненад Вуловић

БИОЛОГИЈА

Биологија за 7. разред

М. Топић,

Т.Миљановић,

Т.Лазаревић

Герундијум

ФИЗИКА

Физика 7, уџбеник

Марина Радојевић

Клет

Физика 7, збирка задатака са лаб.вежбама

Марина Радојевић,

Митко Николов

ХЕМИЈА

Хемија 7, уџбеник

Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић

Нови Логос

Хемија 7, радна свеска

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Discover English 4, уџбеник за енглески језик за 7.разред основне школе

Акроноло

Discover English 4, радна свеска за енглески језик за 7.разред основне школе

РУСКИ ЈЕЗИК

Диалог 3 – руски језик за 7. и 8. разред, уџбеник

Урсула Бер и сарадници

Дата Статус

Диалог 3 – руски језик за 7. и 8. разред, радна свеска

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Magnet 3,

уџбеник за 7. разред

Ђорђо Мото,

Весна Николовски

Клет

Magnet 3,

радна свеска

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Техничко и информатичко образовање 7, уџбеник

Ненад Стаменовић,

Алекса Вучићевић

Клет

Техничко и информатичко образовање 7, радна свеска

Техничко и информатичко образовање 7, материјали за конструкторско моделовање

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Музичка култура 7, уџбеник

Александра Паладин,

Драгана Михајловић Бокан

Нови Логос

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Ликовна култура 7, уџбеник

З. Игњатовић,

Д. Ђорђевић

Едука

ОСМИ РАЗРЕД

предмет

уџбеник

аутор

издавач

СРПСКИ ЈЕЗИК

Српски језик 8 -читанка

Наташа Станковић-Шошо

Нови Логос

Српски језик 8 – граматика, уџбеник

Драгана Ћећез-Иљукић
Јелена Срдић
Слађана Савовић
Светлана Вулић

Српски језик 8, радна свеска

Наташа Станковић-Шошо
Драгана Ћећез-Иљукић
Јелена Срдић
Слађана Савовић
Светлана Вулић

ИСТОРИЈА

Историја 8, уџбеник

М. Павловић,
Ђ. Ђурић,

Завод за уџбенике

ГЕОГРАФИЈА

Географија 8, уџбеник

Наташа Бировљев,
Слободан Зрнић

Нови Логос

МАТЕМАТИКА

Математика 8, уџбеник

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

Клет

Математика 8, збирка задатака

Бранислав Поповић,
 Ненад Вуловић,
 Сања Милојевић

БИОЛОГИЈА

Биологија за 8. разред

Д.Лакушић,
С.Јовановић

Завод за уџбенике

ФИЗИКА

Физика 8, уџбеник

Марина Радојевић

Клет

Физика 8, збирка задатака

Марина Радојевић,
Митко Николов

ХЕМИЈА

Хемија 8, уџбеник

Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић

Нови Логос

Хемија 8, радна свеска

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Discover English 5, уџбеник за енглески језик за 8.разред основне школе

Акроноло

Discover English 5, радна свеска за енглески језик за 8.разред основне школе

РУСКИ ЈЕЗИК

У настави се користи исту уџбеник за седми и осми разред „Диалог 3“,

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Техничко и информатичко образовање 8, уџбеник

Ненад Стаменовић,
Алекса Вучићевић,

Клет

Техничко и информатичко образовање 8, материјали за конструкторско моделовање

Ненад Стаменовић,
Алекса Вучићевић,
Ђура Пађан

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Музичка култура 8, уџбеник

Александра Паладин,
Драгана Михајловић Бокан

Нови Логос

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Ликовна култура 8, уџбеник

Јован Глигоријевић

БИГЗ

Print Friendly, PDF & Email