Школа по мери детета

 

Архиве
X

Тања Бојовић

Разредна настава

Разредни стар.:I-1

X

Наталија Милчић

Разредна настава

Разредни стар.:I-2

X

Наташа Тадић

Разредна настава

Разредни стар.:I-3

X

Горана Голубовић

Разредна настава

Разредни стар.:I-4

X

Нада Марчетић

Разредна настава

Разредни стар.:II-1

X

Марија Стојановић

Разредна настава

Разредни стар.:II-2

X

Марија Ђорић

Разредна настава

Разредни стар.:II-3

X

Милена Алексић

Разредна настава

Разредни стар.:II-4

X

Милка Билбија Илић

Разредна настава

Разредни стар.:III-1

X

Младен Ивановић

Разредна настава

Разредни стар.:III-2

X

Виолета Митровић

Разредна настава

Разредни стар.:III-3

X

Сњежана Дуганџија

Разредна настава

Разредни стар.:III-4

X

Снежана Најданов

Разредна настава

Разредни стар.:IV-1

X

Зорица Стаменковић

Разредна настава

Разредни стар.:IV-2

X

Бојан Мартиновић

Разредна настава

Разредни стар.:IV-3

X

Данијела Трифић

Разредна настава

Разредни стар.:IV-4

X

Миљан Ранитовић

Биологија

Разредни стар.:V-1

X

Драгана Екмечић

Енглески језик

Разредни стар.:V-2

X

Ана Најданов

Техничко образовање

Разредни стар.:V-3

X

Мирослав Бундало

Српски језик

Разредни стар.:VI-1

X

Огњен Марковић

Музичка култура

Разредни стар.:VI-2

X

Маријана Ранчак

Математика

Разредни стар.:VI-3

X

Душица Ивановић

Физика

Разредни стар.:VI-4

X

Мирко Шешлак

Енглески језик

Разредни стар.:VII-1

X

Јасминa Даничић

Српски језик

Разредни стар.:VII-2

X

Јулка Симовић

Српски језик

Разредни стар.:VII-3

X

Љиљана Спасојевић

Хемија

Разредни стар.:VII-4

X

Ана Вукашиновић

Математика

Разредни стар.:VIII-1

X

Давид Милошевић

Географија

Разредни стар.:VIII-2

X

Јовица Каличанин

Физичко васпитање

Разредни стар.:VIII-3

X

Душко Бојанов

Физичко васпитање

Разредни стар.:VIII-4

Списак разредних старешина и одељења
Школска 2016/17. година

 

I разред

Име sort downsort upПрезиме sort downsort upРаз.стар. sort downsort upПредмет/радно место sort downsort upЛиценца sort downsort up
ТањаБојовићI-1Разредна настава
НаталијаМилчићI-2Разредна настава
НаташаТадићI-3Разредна настава
ГоранаГолубовићI-4Разредна настава
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11

 

 II разред

Име sort downsort upПрезиме sort downsort upРаз.стар. sort downsort upПредмет/радно место sort downsort upЛиценца sort downsort up
НадаМарчетићII-1Разредна настава
МаријаСтојановићII-2Разредна настава
МаријаЂорићII-3Разредна настава
МиленаАлексићII-4Разредна настава
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11

 

III разред

Име sort downsort upПрезиме sort downsort upРаз.стар. sort downsort upПредмет/радно место sort downsort upЛиценца sort downsort up
МилкаБилбија ИлићIII-1Разредна настава
МладенИвановићIII-2Разредна настава
ВиолетаМитровићIII-3Разредна настава
СњежанаДуганџијаIII-4Разредна настава
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11

 

IV разред

Име sort downsort upПрезиме sort downsort upРаз.стар. sort downsort upПредмет/радно место sort downsort upЛиценца sort downsort up
СнежанаНајдановIV-1Разредна настава
ЗорицаСтаменковићIV-2Разредна настава
БојанМартиновићIV-3Разредна настава
ДанијелаТрифићIV-4Разредна настава
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11

 

V разред

Име sort downsort upПрезиме sort downsort upРаз.стар. sort downsort upПредмет/радно место sort downsort upЛиценца sort downsort up
МиљанРанитовићV-1Биологија
ДраганаЕкмечићV-2Енглески језик
АнаНајдановV-3Техничко образовање
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11

 

VI разред

Име sort downsort upПрезиме sort downsort upРаз.стар. sort downsort upПредмет/радно место sort downsort upЛиценца sort downsort up
МирославБундалоVI-1Српски језик
ОгњенМарковићVI-2Музичка култура
МаријанаРанчакVI-3Математика
ДушицаИвановићVI-4Физика
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11

 

VII разред

Име sort downsort upПрезиме sort downsort upРаз.стар. sort downsort upПредмет/радно место sort downsort upЛиценца sort downsort up
МиркоШешлакVII-1Енглески језик
ЈасминaДаничићVII-2Српски језик
ЈулкаСимовићVII-3Српски језик
ЉиљанаСпасојевићVII-4Хемија
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11

 

VIII разред

Име sort downsort upПрезиме sort downsort upРаз.стар. sort downsort upПредмет/радно место sort downsort upЛиценца sort downsort up
АнаВукашиновићVIII-1Математика
ДавидМилошевићVIII-2Географија
ЈовицаКаличанинVIII-3Физичко васпитање
ДушкоБојановVIII-4Физичко васпитање
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11
Print Friendly, PDF & Email